Biobased bouwen: vooral veel doen

Expert
Anne van Stijn
Adviseur Verduurzaming

Biobased bouwen is gewoon doen en op basis van je ervaringen beleid ontwikkelen voor de toekomst. Alwel wil, naast alle andere stappen in verduurzaming, de transitie maken naar circulair bouwen. Dat kan onder andere door het gebruik van biobased materialen. En dat gaat makkelijker als je met andere corporaties optrekt, bijvoorbeeld in het samenwerkingsverband Building Balance. 

Anke Struijs, adviseur Duurzaamheid bij Alwel: ‘Biobased bouwen staat bij ons nog in de kinderschoenen, we zijn daar nog niet zo ver mee als met bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen. De eerste stap die we nu hebben gezet, is het ondertekenen van een commitmentverklaring van Building Balance, waarin we afspreken dat we steeds meer willen bouwen en verduurzamen met biobased materiaal. Dat gaan we doen door gewoon te proberen.’

Experimenteren met biobased

Alwel heeft vorig jaar een expositie georganiseerd met alle biobased materialen die nu beschikbaar zijn. Doel daarvan was de eigen medewerkers inspireren om met biobased bouwen aan de slag te gaan. ‘Dat was voor Alwel het startschot’, vertelt Marieke Keyzer, projectleider Vastgoed. ‘Nu willen we aan de slag met biobased materiaal in grootonderhoud en nieuwbouw. Met onze ervaringen kunnen we beleid voor de toekomst formuleren. We zoeken ook de samenwerking met externe partijen, zoals architecten en het onderwijs. Ook voor hen is dit grotendeels nog onontgonnen gebied.’ 

Alwel heeft nu vooral ervaring met houtbouw in de vorm van modulaire, tijdelijke woningen. Struijs: ‘We hopen dat we steeds meer circulair kunnen bouwen. Dit is hét moment om hiermee aan de slag te gaan, we willen de boot niet missen. Daarbij zijn we wel afhankelijk van externe partijen.’ Keyzer vult aan: ‘Je hebt te maken met de gemeente, zij hebben soms hele andere ideeën over de eisen die je stelt aan een woning. Ook merken we bij nieuwbouw en grootonderhoud dat nog niet alle leveranciers de mogelijkheden hebben om biobased materiaal te leveren. Aan de ene kant willen leveranciers wel meegaan, aan de andere kant is er koudwatervrees. Materialen zijn nog niet gecertificeerd bijvoorbeeld. Dan haken leveranciers vaak al af, want in zo’n geval kunnen ze geen garanties geven. 

Samenwerken via Building Balance

Certificering van materialen is nou typisch iets om te regelen via een samenwerkingsverband als Building Balance. Net als de vraag hoe je bruikbare producten ontwikkelt en verwerkt. Door kennis te delen, kunnen de verschillende partners van elkaar leren en biobased bouwen een stap verder brengen. Struijs: ‘We hebben nog geen volledig lokale ketens. Dat betekent dat producten nu vaak nog ergens anders worden verbouwd of verwerkt. Het is wel ons streven om zoveel mogelijk producten van lokale bodem te gebruiken. We beginnen met het laaghangend fruit. Door als corporaties onze commitment uit te spreken, hopen we de gewenste opschaling een duwtje in de rug te geven. Zo worden we samen sterker. En komen we met elkaar verder.’   

Lees meer over