Regio Eindhoven werkt circulair met Duurzaamheidspact

Slim verduurzamen en versnellen door initiatieven met elkaar te verbinden en die te verspreiden onder betrokken partijen. Dat zijn enkele doelen van het Duurzaamheidspact dat verschillende woningcorporaties in Eindhoven onlangs tekenden.

De gemeente Eindhoven, Woonbedrijf, ‘thuis, Sint Trudo, Wooninc. en het Platform Eindhovense Klantenraden (PEK) ondertekenden het Duurzaamheidspact. Circulariteit is één van de vier thema’s in dit pact. Daarnaast werken de partijen aan de energietransitie, groen & biodiversiteit en aandacht voor mensen. De afgelopen jaren lag de focus op de energietransitie.

Ketenpartners en huurders betrekken

De regio Eindhoven kent veel losse projecten die zich richten op circulariteit. Binnen het pact willen de partijen deze projecten samen groter te maken. De corporaties hebben jaarlijks tonnen uitstroom van materialen die ze beter kunnen benutten. Ook ketenpartners in de bouw worden betrokken. Door de vraag naar gebruikte materialen groter te maken, kunnen bedrijven daarop beter inspelen. Daarnaast moeten huurders erbij betrokken zijn. Een opgeknapt product, bijvoorbeeld een hergebruikte wastafel, kan vragen oproepen bij een huurder die een nieuw product verwacht.

Hergebruik start in de ontwerpfase van nieuwe of te renoveren woningen. In de keuze van materialen is het belangrijk om de impact op het milieu af te wegen. Dit geldt ook voor sloop-nieuwbouwprojecten. Als herbestemming mogelijk is, dan verdient dat de voorkeur. Want de meest effectieve vorm van circulariteit is levensduurverlenging van materialen en gebouwen. Dat zijn belangrijke stappen richting een gesloten kringloop.

Duurzame materialen en gesloten kringlopen

De betrokken partijen streven naar gebruik van (voor mens en milieu) gezonde materialen in de leefomgeving en hergebruik van grondstoffen. In 2050 worden er geen bouw- en isolatiematerialen meer gebruikt die schade kunnen aanrichten aan milieu en gezondheid. In 2050 zijn bouw- en sloopafval tot een minimum teruggebracht door grondstoffen zo volledig mogelijk te hergebruiken in gesloten kringlopen.

Nieuwe businessmodellen geven waarde aan sloopmateriaal in de bouw. Om hoogwaardig hergebruik mogelijk te maken zijn ontwerpen van gebouwen zoveel mogelijk modulair, demontabel en ‘remontabel’ en krijgt elk gebouw een grondstoffenpaspoort. Mede dankzij gebruik van natuurlijke materialen, hebben woningen en maatschappelijk vastgoed een gezond en prettig binnenklimaat, waarbij geen schadelijke stoffen vrijkomen die een risico vormen voor de gezondheid.

Lees meer over het Duurzaamheidspact 

Lees meer over