Aanvullende koopkrachtmaatregelen vanwege hoge energieprijzen

Nieuws 15 maart 2022
Expert
Anne Leeuw
Belangenbehartiger Verduurzaming

Het kabinet stelt voor om de € 200 compensatie voor lage inkomens te verhogen tot een eenmalige uitkering van € 800. Ongeveer 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kunnen hierop aanspraak maken. De wetswijziging die hiervoor nodig is, gaat naar verwachting deze week naar de Tweede Kamer.

Btw op energie omlaag

Ook stelt het Kabinet voor om voor een periode van 6 maanden de btw op energie te verlagen van 21% naar 9%. Dit geldt voor aardgas, elektriciteit en stadsverwarming. Het Kabinet voert gesprekken met de energiebranche om de verlaging zo snel mogelijk aan huishoudens ten goede te laten komen.

Begin 2022 werd € 150 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de aanpak van energiearmoede. Om dit te bekostigen, haalt het Kabinet middelen voor 2026 naar voren. Deze middelen zijn bedoeld voor energiebesparende maatregelen en verdergaande isolatie voor kwetsbare huishoudens. De maatregel wordt als opstap gezien naar een structurele aanpak waar ook met het Nationaal Isolatieprogramma op wordt gestuurd. Minister de Jonge zal de Tweede Kamer hierover informeren voorafgaand aan het commissiedebat op 6 april 2022.

Kijk ook eens bij

Lees meer over