Wat betekent NTA8800 voor energielabels?

De energieprestatie van gebouwen bepalen we vanaf 1 januari 2021 met NTA8800. Om woningcorporaties hierover goed te informeren, organiseerde Aedes dit voorjaar verschillende informatiesessies. Hella Maessen, directeur data bij Atriensis, was een van de sprekers. In haar workshop ging ze in op de energielabels en NTA8800. Haar eerste advies: ‘Wees goed voorbereid, maar maak je geen zorgen.’

De nieuwe bepalingsmethode heeft gevolgen voor de energielabels van woningen. Die kunnen hoger uitvallen, of juist lager. Maar de meeste woningen houden hetzelfde label. ‘Corporaties hoeven nu niet opeens voor al hun woningen de energie-indexen opnieuw op te laten stellen’, vertelt Maessen. Dat is alleen nodig als het bestaande label vervalt (een label is tien jaar geldig), of als de woning zodanig is gerenoveerd dat die energiezuiniger is. ‘Maak je dus vooral geen zorgen.’

Nieuw energielabel en verhuurproces

Maessen adviseert corporaties wel goed na te denken over de gevolgen van NTA8800 en zich daarop voor te bereiden. De labelverschuiving heeft namelijk invloed op verschillende werkprocessen binnen een corporatie. ‘Breng je verhuurproces in beeld, wie zijn daarbij betrokken en zijn zij voldoende op de hoogte van NTA8800? Als een woning vrij komt, bepaalt de corporatie een nieuwe huurprijs. Die hangt voor een deel af van het energielabel. Als je de woning aanbiedt, vermeld je het energielabel. Ook bij het tekenen van het huurcontract moet je de huurder kunnen uitleggen hoe je als corporatie tot dat energielabel bent gekomen.’

Overigens vindt Maessen het geen goed idee om alle huurders nu uit te leggen wat NTA8800 betekent voor het energielabel van de woning. ‘De meeste woningen houden voorlopig het bestaande label. En voor veel huurders zal een nieuw label geen verschil maken. Het verhaal achter NTA8800 is vrij technisch. Ga je dat aan huurders uitleggen, dan roep je veel vragen op. Of je creëert onnodige onrust. Natuurlijk moet een corporatie wel in staat zijn spontane vragen van huurders hierover te beantwoorden.’

EPA-adviseurs opnieuw opleiden

De NTA8800 heeft ook gevolgen voor EPA-adviseurs, die energielabels afgeven. Alle adviseurs moeten bijscholing volgen en voor 1 januari 2021 opnieuw examen doen. ‘Heb je als corporatie eigen EPA-adviseurs, vraag je dan af of het niet slimmer is om het opstellen van energie-indexen uit te besteden. Wil je het toch zelf doen, plan dan voldoende tijd voor opleiding, examen en eventueel herexamen.’ Maessen adviseert corporaties die het opstellen van energie-indexen uitbesteden, wel een aantal adviseurs op te leiden zonder dat daaraan een examen vastzit: ‘Dan weet je als opdrachtgever in ieder geval waarover je het hebt.’

Meer over NTA8800

NTA8800 behelst veel meer dan alleen de energielabels van woningen. De komende tijd zullen de verschillende sprekers van de informatiesessies hun deelonderwerpen kort toelichten. Houd Aedes.nl in de gaten.

Lees ook:

Lees meer over