Aedes: oplossing nodig voor onrendabele investeringen bij verduurzaming

Aedes-standpunt 20 april 2021

Komende donderdag 22 april vindt het Commissiedebat Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving plaats. Op de agenda staat onder andere Standaard en Streefwaarden. Aedes heeft met de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken hierover een brief en een position paper gestuurd.

In het traject rondom het Klimaatakkoord is afgesproken dat er een (isolatie)Standaard op basis van de netto warmtevraag voor woningen bepaald zal worden. Aedes is blij dat de minister de verplichting voorlopig uitstelt en dat in 2025 wordt bekeken of er een brede verplichting voor verhuurders en woningeigenaren komt. Ook steunt Aedes de nuancering bij de verplichting op moment van de wijkgerichte aanpak, omdat isoleren tot de Standaard bij sommige hoge-temperatuur-warmtealternatieven niet kostenefficiënt is.

Aedes maakt zich wel zorgen over een verplichting van de Standaard tot het voorgestelde niveau. Hoewel corporaties dit jaar gemiddeld energielabel B zullen halen en veel woningen de afgelopen jaren verduurzaamd zijn, voldoet 88 procent van de corporatiewoningen nog niet aan het voorgestelde niveau voor de Standaard. Dat laat zien dat het bereiken van de Standaard geen eenvoudige opgave is. Het betekent ook dat veel woningen, die al zijn aangepakt, nogmaals onder handen genomen moeten worden.

Position paper

Samen met Vastgoed Belang en IVBN heeft Aedes een position paper geschreven om een aantal zaken onder de aandacht te brengen:

  • Er moet een oplossing komen voor de onrendabele investeringen die gepaard gaan met de Standaard, waarbij gekeken moet worden naar de daadwerkelijke kosten. Het gaat namelijk om gemiddelde investeringen van ongeveer 15.000 tot ruim 31.000 euro per woning (waarbij de kosten voor het aardgasvrij maken niet zijn meegerekend).
  • Een verplichting alleen voor verhuurders leidt tot lastige situaties bij VvE’s en gespikkeld bezit, dus moet er een gelijk speelveld komen: een verplichting voor iedereen of voor niemand.
  • Bij de Standaard moet een bandbreedte worden aangehouden. Voor het realiseren van CO2-besparing is het namelijk efficiënter om te investeren in woningen met een groot verschil tot de Standaard, dan met een klein verschil.
  • Om de verduurzaming van woningen goed vorm te kunnen geven en zowel op korte als op lange termijn beslissingen te kunnen nemen, is continuïteit noodzakelijk.

Lees meer over