Utrechtse woningcorporaties zoeken innovatieve oplossingen voor gevelisolatie

De Utrechtse woningcorporaties Portaal, Bo-Ex en Mitros dagen met De Isolatie Uitdaging de markt uit om de beste oplossing voor gevelisolatie te ontwikkelen. Met betere gevelisolatie blijft de energierekening voor meer huurders betaalbaar en worden tienduizenden sociale huurwoningen duurzamer en comfortabeler. Winnaars krijgen in totaal 70.000 euro aan innovatiegeld om hun oplossing verder te ontwikkelen in proefwoningen van de woningcorporaties.

De Isolatie Uitdaging is een wedstrijd gericht op het verbeteren en versnellen van de verduurzaming van sociale huurwoningen. De drie woningcorporaties hebben hoge duurzaamheidsambities. Samen bezitten zij bijna 90.000 sociale huurwoningen. De verduurzaming hiervan begint bij ‘een nieuwe jas’: een innovatie in gevelisolatie die de woningen geschikt maakt voor lagetemperatuurverwarming. Een betaalbare oplossing om gevels van alle typen woningen sneller, beter en met minder overlast te isoleren.

Op zoek naar een doorbraak in gevelisolatie

De huidige materialen en technieken voor gevelisolatie geven overlast voor bewoners, zijn niet milieuvriendelijk en hebben te hoge kosten. Met De Isolatie Uitdaging willen de drie corporaties een doorbraak realiseren in gevelisolatie. Zij dagen de markt uit om te komen met innovatieve, breed toepasbare oplossingen met een hoge isolatiewaarde. De Isolatie Uitdaging is een mooie manier om bedrijven en talenten bijeen te brengen. Deze match levert praktische en direct bruikbare oplossingen op en nuttige ervaringen voor de deelnemers.

Iedereen kan deelnemen

Iedereen kan meedoen aan de uitdaging: aannemers, installateurs, technici, universiteiten, hogescholen, ontwikkelaars, fabrikanten, andere organisaties en individuen. Een vakkundige jury beoordeelt onder leiding van Diederik Samsom de voorstellen. Op 25 juni is de finale en worden de winnaars gekozen. De drie woningcorporaties stellen een totaalbedrag van 70.000 euro aan innovatiegelden beschikbaar, waarmee winnaars hun oplossing verder kunnen ontwikkelen en eventueel kunnen testen in proefwoningen van de woningcorporaties.

Sympathisanten: andere woningcorporaties kunnen ook meedoen

Ook andere woningcorporaties zijn betrokken. Zij zijn sympathisant van De Isolatie Uitdaging: de winnende oplossingen worden ook in woningen van die corporaties getest en/of toegepast. De sympathisanten vormen samen met de initiatiefnemers een kennisplatform voor andere woningcorporaties. Op dit moment zijn de sympathisanten: Eigen Haard, de Alliantie, Zayaz, Woonwaard, Staedion, Havensteder en de samenwerkende woningcorporaties van het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU).

Lees meer over