Actief, dichtbij en op maat, dat is de aanpak energiearmoede van Veluwonen

Nieuws 26 oktober 2022
Expert
Anne Leeuw
Belangenbehartiger Verduurzaming

Net als andere woningcorporaties helpt Veluwonen huurders met het besparen van energie. De corporatie gaat daarbij nog een stapje verder: ‘Wij kijken ook hoe bewoners hun financiële situatie kunnen verbeteren.’

Vorig jaar kwam Veluwonen al bij de huurders achter de deur om te kijken hoe zij energie konden besparen. André Tijssen, manager Wonen: ‘We bieden hele praktische hulp, daarmee bereik je de mensen. Bijvoorbeeld een koelkast met een slecht energielabel vervangen. De gemeente geeft hiervoor subsidie, Veluwonen neemt het initiatief.’

Meer dan energiearmoede

Veluwonen heeft er dit jaar bewust voor gekozen niet alleen te kijken naar de aanpak van energiearmoede, maar naar de algehele financiële situatie van bewoners. Want als iemand in de schulden zit, is het aanbrengen van tochtstrips slechts een druppel op de gloeiende plaat. Veluwonen is via de gemeente Brummen aangehaakt bij Schuldhulproute, een organisatie die aanpak van schulden heel laagdrempelig maakt. Mensen kunnen, als ze dat willen, anoniem blijven.

Schuldhulproute vertelt wat de mogelijkheden zijn om uit de schulden te komen en wijst de weg naar het juiste loket. Tijssen: ‘Daarnaast heeft Schuldhulproute een enorme schat aan data over waar de problemen zich voordoen. Met die informatie kun je hulp heel gericht inzetten. Bijvoorbeeld bij het gebruik van een tool als De VoorzieningenWijzer.’

‘Al 3 jaar terug hebben we een pilot gedraaid met De VoorzieningenWijzer’, vertelt Karien Witteveen, communicatieadviseur. ‘En dit voorjaar hebben we weer 300 huurders informatie hierover gestuurd en hen nagebeld. Dat leverde uiteindelijk zo’n 100 huurders op die dankzij de voorzieningen ongeveer € 320 per jaar konden besparen.’

Samenwerking met gemeente

De aanpak van Veluwonen gaat in nauwe samenwerking met de gemeente Brummen, die geeft veel subsidies. Veluwonen legt plannen neer bij de gemeente en maakt huurders attent op wat mogelijk is, én biedt dus praktische hulp. Tijssen: ‘We hebben een actie op touw gezet om bij ál onze woningen het vermogen en rendement van de hr-ketels aan te passen, zodat het gasverbruik van huishoudens omlaag gaat. Het maakt dan niet uit of mensen moeite hebben de energierekening te betalen of niet. De gemeente betaalt de kosten hiervoor. Daar zijn we blij mee.’

Bij gespikkeld bezit (huur/koop) stimuleert Veluwonen eigenaren mee te doen aan verduurzamingsmaatregelen. ‘Zo berekenen wij de voorbereidingskosten niet door en kunnen eigenaren voor een laag bedrag meeliften’, licht Tijssen toe. Ook hieraan betaalt de gemeente een deel mee vanuit overheidssubsidies.

‘Veluwonen wil maatwerk leveren’, vertelt Witteveen. ‘We nemen actief contact op met mensen, bellen hen en gaan langs.’ Hiervoor zijn zogenoemde bespaarhulpen opgeleid, die niet alleen tips geven over energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook aan huurders vragen of zij De VoorzieningenWijzer mogen inzetten. ‘Officieel gaat dat via de gemeente, maar wij hebben afgesproken dat wij onze huurders ook hiervoor kunnen aanmelden. Zo houden we het laagdrempelig.’

Witteveen merkt dat veel huurders door de bomen het bos niet meer zien. Daarom heeft ze een kaart laten ontwikkelen, de zogenoemde Winterhulp, waarop onder andere staat op welke voorzieningen mensen een beroep kunnen doen en wat zij zelf kunnen doen om hun energieverbruik terug te brengen. ‘We gaan de kaart binnenkort verzenden, ik ben heel benieuwd hoe onze huurders hierop reageren.’

Bij alle initiatieven die Veluwonen neemt, is toegankelijke communicatie de sleutel. ‘We zijn actief, dichtbij en bieden ondersteuning op maat’, zo vat Tijssen de aanpak samen. 

Lees meer over