Aedes: beperk verschuivingen in energielabels

Aedes-standpunt 15 juni 2020

Invoering van NTA8800 heeft gevolgen voor de energielabels van woningen. Aedes pleit ervoor verschuiving in energielabels zo veel mogelijk te beperken. Aedes, Vastgoed Belang en Vereniging van Institutionele Beleggers Vastgoed Nederland (IBVN) stellen dit in een gezamenlijke reactie op de internetconsulatie Regeling nieuwe methodiek voor bepalen energieprestatie gebouwen en de inijking energielabels.

De internetconsultatie beschrijft hoe een aantal zaken door invoering van de nieuwe energieprestatiemethodiek NTA8800 veranderen. Aedes, Vastgoed Belang en IVBN hebben hierop een gezamenlijke reactie gegeven. De belangrijkste punten zijn:

  • Het is positief dat de energielabels en de EPV-klassegrenzen beleidsneutraal wordt geïmplementeerd, zodat er zo min mogelijk verschuivingen in de energielabels plaatsvinden.
  • Na een wijziging van de methodiek in 2015 en 2020 zien Aedes, VB en IVBN vanaf komend jaar graag stabiliteit in de rekenmethodiek en de bijbehorende regelgeving voor ten minste tien jaar.
  • De wijziging vereist goede communicatie vanuit de rijksoverheid
  • Verhuurders maken zich zorgen over de beschikbaarheid van EP-W-adviseurs die nieuwe energielabels mogen opnemen volgens NTA8800, zeker door de huidige coronacrisis.
  • Is er niets aan de woning aangepast, dan pleiten verhuurders voor handhaving van het afgegeven energielabel voor het WWS, ondanks de geldigheid van tien jaar.

Lees de reactie van Aedes, VB en IBVN

Klasse-indeling voor energielabels aangepast

In maart 2020 zijn de inijkingsberekeningen voor de energielabels opnieuw uitgevoerd vanwege verschillende ontwikkelingen. In de nieuwe berekening valt voor woningen het primair fossiel energiegebruik gemiddeld circa 5 procent lager uit dan bij de berekening uit 2019. Door vast te houden aan de klasse-indeling uit 2019 voor het primair fossiel energiegebruik, zouden gebouwen gemiddeld een gunstiger energielabel krijgen. Terwijl het uitgangspunt was dat zoveel mogelijk energielabels gelijk blijven of hooguit één labelklasse verschuiven. Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk woningen hetzelfde energielabel kunnen houden, is een ontwerpbesluit naar de Tweede Kamer gestuurd om de labelklassegrenzen waar nodig naar beneden aan te passen ten opzichte van de indeling uit 2019.

Lees meer over de aangepaste klasse-indeling voor energielabels

Lees meer over