Hoe? Europese prijs voor Moerwijkzicht

Een soepel communicatie- en participatieproces. Dat had de hoogste prioriteit voor corporatie Alwel bij de renovatie van Moerwijkzicht. Met 241 galerijwoningen is dit één van de grootste appartementencomplexen in Breda. Om draagvlak te creëren werkte Alwel intensief samen met de bewoners.

Draagvlak vereist

Alwel wilde dat zo veel mogelijk huurders achter het plan zouden staan om de flat te renoveren. Een extra uitdaging daarbij was dat er mensen met 25 verschillende nationaliteiten wonen. Om iedereen mee te krijgen zette Alwel etagecontactpersonen in. Dat was uiteindelijk dé succesfactor. Alwel maakte samen met deze contactpersonen de plannen. Daardoor stonden zij er helemaal achter en werden zij ambassadeurs. Zo informeerden en overtuigden bewoners van elke galerij hun buren.

Alwel benaderde al vroeg in het project bewoners van alle verdiepingen. Dat leidde tot een werkgroep met 25 etagecontactpersonen. Zij dachten mee over het energiezuiniger maken van hun woningen en hoe dat met zo min mogelijk overlast kon plaatsvinden.

Alsnog gasloos

Tijdens het traject wijzigde Alwel haar duurzaamheidsbeleid vanwege de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Bij alle renovaties streeft Alwel nu naar een gasloze woning. Een kleine delegatie contactpersonen dacht vervolgens mee over een goed alternatief voor stoken en koken op gas. In plaats van de geplande individuele cv-ketels werd de collectieve warmtenetaansluiting vervangen door individuele aansluitingen. Gigajoule meters in elk appartement registreren nu het werkelijke verbruik. Koken op inductie kwam in de plaats van koken op gas. De bewoners kregen daarvoor een elektrisch fornuis en gratis pannenset.

‘Als de etagecontactpersonen achter de plannen staan, win je het vertrouwen van alle bewoners’, zegt projectleider Wouter Elema. ‘We vertelden hetzelfde verhaal. Samen zochten we naar meerwaarde voor alle bewoners. Dat leverde een volmondig ‘ja’ op.’

Resultaat

De etagecontactpersonen groeiden gedurende het project in hun rol. Uiteindelijk waren zij het die hun buren overtuigden via een praatje op de galerij of door uitleg in de modelwoning. Dit leidde tot een vrijwillige deelname van meer dan 90 procent. De pilot in Moerwijkzicht is de eerste flat in Breda waar de transitie naar gasloos volledig slaagde.

Alwel viel met het project tweemaal in de prijzen. In 2018 won het project de Groene Parel van BRES, een Bredase prijs voor duurzame energieprojecten. Medio 2019 won Alwel, mede door het participatietraject, de European Responsible Housing Award in de categorie ‘Toonaangevende innovatie, vertegenwoordigers van een eerlijke energietransitie’.

Meer informatie

De succesfactoren, verbeterpunten en inzicht in de kosten zijn te vinden in de evaluatie.

Lees meer over