De Standaard voor isolatie: wat betekent dat voor woningcorporaties?

Nieuws 15 juni 2022

Woningcorporaties hebben te maken met een norm voor de isolatie van woningen, zodat de benodigde energie voor verwarming afneemt: de zogenoemde Standaard. Deze Standaard stelt de maximale netto warmtevraag vast voor verschillende woningen.

Waarom een Standaard?

De Standaard is bedoeld om de CO2-uitstoot te beperken en om huurders te beschermen tegen hoge energielasten. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over deze Standaard. In 2050 moeten alle woningen, bestemd voor verhuur, hieraan voldoen.

Hoe wordt de Standaard vastgesteld?

Hoe beter een woning is geïsoleerd, hoe minder energie er nodig is voor de verwarming. De netto warmtevraag van huurwoningen wordt op een bepaald maximum gesteld: de Standaard. De warmtevraag van een woning mag hier niet bovenuit komen. Deze Standaard (in kWh/m2/jaar) geldt voor de woning als geheel.

Een verhuurder kan de isolatie van de woning per onderdeel aanpakken: dakisolatie, isolerend glas, ventilatie, kierdichtheid et cetera. Per bouwdeel is er een zogenoemde streefwaarde. Variëren met de streefwaarden op gebouwdelen is mogelijk, zolang het totale resultaat maar voldoet aan de Standaard die voor de hele woning geldt.
Het niveau voor de Standaard is per woning verschillend. Deze is namelijk afhankelijk van:

  • het bouwjaar
  • het woningtype
  • de mate van compactheid van de woning (Als/Ag verhouding)

De hoogte van de Standaard per woning is af te lezen in deze grafiek, op de verticale as.
In onderstaande tabel is de Standaard uitgewerkt in formules:       

Formule Standaard
Woningtype Voorstel Standaard Compactheid (Als/Ag) Netto warmtevraag (kWh/m2)
Eengezinswoningen, voor 1945 < 1,00 = 60
≥ 1,00 =60 + 105 * (Als/Ag – 1,0)
Eengezinswoningen, na 1945 < 1,00 = 43
≥ 1,00 = 43 + 40 * (Als/Ag - 1,0)
Meergezinswoningen, voor 1945 < 1,00 = 95
≥ 1,00 = 95 + 70 * (Als/Ag - 1,0)
Meergezinswoningen, na 1945 < 1,00 = 45
≥ 1,00 = 45 + 45 * (Als/Ag - 1,0)

Inzicht in de gevolgen van de Standaard

Om inzicht te krijgen in de gevolgen van de Standaard voor het bezit van corporaties, is deze meegenomen in de Aedes Routekaart. De Aedes Routekaart berekent per complex de gemiddelde netto warmtevraag, de Standaard en het verschil ertussen. Daarbij wordt de impact inzichtelijk gemaakt als alle woningen in 2050 aan de Standaard zullen voldoen.

Energielabel van de woning

Op het energielabel van een woning is te zien of een woning voldoet aan de Standaard en daarmee klaar is voor een overstap naar een duurzame warmtevoorziening op lage temperatuur. Bij de toelichting op de isolatie van de woning is per bouwdeel de streefwaarde opgenomen. Zo wordt duidelijk naar welk isolatieniveau de woningcorporatie kan streven bij het isoleren van de woning.

Kijk ook eens bij

Lees meer over