Woningcorporatie OFW maakt bewoners bewust van energieverbruik

Bewustwording van bewoners is een belangrijke stap op weg naar duurzamer wonen. Woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten (OFW), HuurdersBelangenVereniging (HBV) en gemeente Dronten maakten hierover doeltreffende prestatieafspraken.

Huurders krijgen voorlichting via het Energieloket van Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF). Via het loket stellen de corporatie en de gemeente zogenoemde energiemonitors beschikbaar. Bewoners krijgen hiermee direct inzicht in hun energieverbruik op bepaalde momenten. En dat werkt.

Bewoners zien de energielasten dalen en dit levert hun tussen 100 en 200 euro per jaar op aan besparingen. Mensen die besparen, delen hun verhaal via sociale media en de kanalen van de Milieufederatie, de gemeente, de corporatie en de huurdersvereniging. Zo kunnen zij anderen inspireren en aanmoedigen ook mee te doen.

Truus Sweringa, directeur bestuurder OFW: ‘Samenwerken met NMFF werkt! In Flevoland hebben de huurders de laagste energiekosten per m2 vloeroppervlak van Nederland. Dat is winst voor onze huurders.’

Maatregelen hebben effect

Inmiddels werken ook andere corporaties en gemeenten in de regio samen met de Milieufederatie Flevoland. Dronten, Lelystad en Zeewolde hebben elk een winkel van het Energieloket waar bewoners terecht kunnen voor adviezen. In de overige dorpen zijn inloopspreekuren.

Dankzij de samenwerking maakt de regio optimaal gebruik van de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Hierdoor kunnen bewoners, ook huurders, subsidie en hulp krijgen bij de uitvoering van kleine maatregelen aan huis, bijvoorbeeld het aanbrengen van radiatorfolie. Een aansprekende aanpak die navolging verdient.

Lees meer over dit initiatief.

Lees meer over