Naar een groene woonomgeving: zo doet Stadlander dat

Hoe creëer je als woningcorporatie met partners en huurders een groene, toekomstbestendige woonomgeving? Woningcorporatie Stadlander ontwikkelde het Groene Handboek: een naslagwerk dat alle lagen in de corporatie én huurders inspireert om aan de slag te gaan met verduurzamingsthema’s.

Om nu stappen te maken heeft de corporatie een werkgroep opgezet, de zogenoemde Groenlanders, die ervoor zorgt dat het onderwerp ‘groen’ op de agenda blijft. Joke Franken, Vastgoedontwikkelaar, is lid van deze werkgroep. ‘Het Groene Handboek is heel concreet, je kunt er eigenlijk direct mee aan de slag. Dat geldt voor corporatiemedewerkers, partners uit de omgeving, maar zeker ook voor huurders. Denk aan zaken als nestkastjes ophangen of de opvang van regenwater loskoppelen van het riool en regentonnen plaatsen. Dit handboek laat zien hoeveel we met elkaar kunnen doen om onze leefomgeving groener te maken, met oog voor biodiversiteit en rekening houdend met klimaatverandering.’ Volgens Franken zijn de maatregelen die het handboek aandraagt heel vanzelfsprekend, maar worden ze toch vaak vergeten.

Hoe begin je met vergroening?

Om een bruikbaar handboek te maken, begon Stadlander met een analyse van de woningen die de corporatie verhuurt: waar liggen die? Hoe ziet de omgeving eruit? Is die versteend of juist groen? Is er in de wijk risico op wateroverlast bij zware regenbuien, hoe staat het met hittestress in de zomer? ‘In het handboek wordt de visie van Stadlander beschreven en op basis van de urgente thema’s benoemen we uiteindelijk 10 kansen. Dit zijn voorbeelden van gebieden waar we het beste kunnen vergroenen of bijvoorbeeld water kunnen bufferen. Zo zie je waar je als eerste aan de slag kunt en wie je daarvoor nodig hebt.’  

Verduurzaming en vergroening gebeurt op verschillende niveaus. De bestuurder is in gesprek met de betrokken gemeenten over de prestatieafspraken, klimaatadaptatie maakt daarvan deel uit. Franken kijkt vanuit gebiedsontwikkeling naar het vergroten van biodiversiteit en klimaatadaptatie. ‘Er liggen veel kansen die je nu al kunt benutten, dat moet je wel samen met de gemeente doen. Daarnaast zijn wij met bewoners aan de slag gegaan. Denk aan tegel wippen of de aanleg van geveltuintjes.’ Stadlander betrekt ook scholen in de omgeving. ‘Jong geleerd, is oud gedaan.’

Neem concrete stappen

‘We hebben al veel kunnen bereiken. Denk aan groene daken en groene erfafscheidingen. Een van onze complexen krijgt binnenkort borstwering van mos.’ De reacties van alle betrokkenen, dus ook de huurders, zijn doorgaans positief. ‘Ook wie eerst sceptisch was, is nu meestal tevreden over de vergroeningen begrijpt de noodzaak. We leggen uit dat een groene tuin niet per se om meer onderhoud vraagt dan een tegeltuin. Maar wel werkt tegen hittestress en wateroverlast.’ 

Wil je wijken groener maken, dan moet je het onderwerp actief op de agenda houden, is de ervaring van Franken. ‘Er zijn altijd zaken die urgenter zijn, terwijl vergroening iets oplevert voor de langere termijn. Dat maakt het niet minder belangrijk. Daarom moet je het onderdeel laten worden van je ondernemingsplan. Breng het onder in je organisatie. Benoem mensen die ermee aan de slag gaan. Onze werkgroep Groenlanders is een afspiegeling van onze corporatie. Dat maakt dat het thema breed gedragen wordt binnen de organisatie. En dus op de agenda blijft.’

Meer weten over vergroening van de wijk?

Bekijk het Groene Handboek van Stadlander Duurzaam - Stadlander

Lees meer over