Verduurzamen woningen prioriteit woningcorporaties

Nieuws 15 februari 2023
Experts
Anne Leeuw
Belangenbehartiger Verduurzaming
Dorris Derksen
Belangenbehartiger

Door de hoge energieprijzen is het extra belangrijk snel woningen te isoleren en te verduurzamen. Woningcorporaties zijn zich hiervan bewust. Want hoewel driekwart van de corporatiehuurders in een huis met een groen label woont, zijn er nog steeds zo’n 250.000 corporatiewoningen met EFG-energielabels. Corporaties willen dat hun huurders comfortabel en tegen lage energiekosten wonen. Daarom staan verduurzamingswerkzaamheden hoog op hun prioriteitenlijst. Omdat verduurzaming vraagt om ingrijpende aanpassingen van de woning, kost het nog een aantal jaar voordat alle woningen zijn aangepakt.

Focus op verbeteren EFG-woningen

De komende periode ligt de focus van corporaties op het verduurzamen van woningen met EFG-labels. Alle woningen tegelijk aanpakken lukt helaas niet. Corporaties hebben afgesproken alle woningen met EFG-labels vóór 2028 te verbeteren. Lees de uitleg voor de gevolgen van de nieuwe rekenmethode voor energielabels.

In de tussentijd nemen corporatie ook zoveel mogelijk andere maatregelen om te verduurzamen: bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen. En veel corporaties helpen huurders met snelle verbeteringen (tochtstrippen, radiatorfolie, enz.) die substantieel kunnen bijdragen aan lager energieverbruik.

Beperkende factoren

Daarbij hebben corporaties soms wel te maken met beperkende factoren. Zo zijn er veel flats met deels corporatiewoningen en deels particuliere woningen, waar  de Vereniging van Eigenaren de verbetering van het gebouw moet regelen. En voordat een corporatie een complex kan isoleren, moet 70% van de huurders akkoord zijn. Dit zijn processen die tijd kosten.

Verder helpt sommige wetgeving, zoals de flora- en faunawet, niet mee om te versnellen. Deze factoren kunnen zorgen voor vertraging of zelfs het niet kunnen doorvoeren van verduurzamingsmaatregelen. Daarbij hebben corporaties ook te maken met beperkingen van installateurs. Hun personele capaciteit, maar soms ook het tekort aan grondstoffen bepaalt hoe snel corporaties projecten kunnen uitvoeren.

Corporaties investeren fors

Tot 2030 investeren corporaties meer dan € 50 miljard in de bestaande voorraad van sociale huurwoningen. Daarmee worden onder meer 675.000 woningen geïsoleerd, 450.000 woningen van het gas gehaald en worden de 250.000 woningen met EFG-labels verbeterd.

Lees meer over