Verduurzaming en verbetering corporatiewoningen op stoom

Persbericht Persbericht · 24 november 2022
Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Woningcorporaties blijven hun woningen actief verduurzamen. Afgelopen jaar zijn de huurwoningen verder geïsoleerd en verbeterd zodat ruim 2% minder energie nodig is. Door verbetering van bestaande woningen is het aandeel van energielabels B, A of A+ toegenomen met 6,9% naar 1.081.100 woningen. Door nieuwbouw is het aandeel corporatiewoningen met energielabels van A++, A+++ en A++++ toegenomen van 30.000 naar ruim 44.000.

Het aantal slechte woningen (EFG) is afgenomen met 31.800. Ook namen de investeringen in onderhoud en verbetering flink toe met 8,9%: per woning is € 345 meer geïnvesteerd dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmarkcijfers van Aedes vereniging van woningcorporaties.

Gemiddeld energieverbruik neemt af

Al jarenlang investeren woningcorporaties in verduurzaming. Ook uit de nieuwste cijfers blijkt dat zijn vruchten af te werpen. Door meer isolatie, meer zonnepanelen en duurzamere technische installaties neemt het gemiddelde energieverbruik steeds verder af.

Zo heeft inmiddels 80,5% van de woningen een HR107 ketel en is het aantal woningen met zonnepanelen wederom gestegen: van 13,1 tot 16,2%. Ook verbetert de gemiddelde isolatiewaarde gestaag. Zo zijn de isolatiewaarden van dak, gevels, vloer en ramen in de afgelopen 2 jaar tussen de 9 en 13% verbeterd.

Kijk ook eens bij

Verbetering isolatiewaarden gebouwdelen zet door
Klik op de afbeelding voor een grote weergave

Energielabels: 3,3% verbetering

Sinds vorig jaar wordt het energielabel bepaald op basis van het primair fossiel energiegebruik per vierkante meter (kilowattuur per vierkante meter). Tussen 2021 en 2022 is deze gemiddelde waarde afgenomen met 6,8 kWh/m2. Dit betekent een verbetering van 3,3%. Een deel van deze verbetering komt voort uit isolatiemaatregelen en het dichtstoppen van kieren. Zonnepalen tellen ook bij de bepaling van het energielabel, net als het installeren van duurzame en efficiëntere installaties voor verwarming en tapwater.

Toename aantal woningen label B en beter, sterke afname EFG-labels

Klik op de afbeelding voor een grote weergave

In de Nationale Prestatieafspraken is als doel gesteld dat er geen woningen meer zijn met energielabel E, F en G aan het eind van 2028. Daarbij is uitgegaan van 250.000 woningen conform de data en methodiek van 2020. Sindsdien is de methode voor de labels drastisch gewijzigd, met als gevolg dat kleine woningen zijn ‘verslechterd’ in energielabel, terwijl feitelijk niets is veranderd. De uitgangspositie is daardoor veranderd naar bijna 280.000 woningen.

Woningcorporaties zetten flinke stappen met het wegwerken van 31.800 woningen met energielabel E, F en G in het afgelopen jaar. Het aandeel corporatiewoningen met energielabel E, F en G nam af van 13,4 naar 11,8% (247.400 woningen). Om geen woningen met een slecht label meer te hebben eind 2028, moet het tempo verder omhoog tot gemiddeld ruim 35.000 woningen per jaar.

Verdeling corporatiewoningen in energielabels in procenten
Klik op de afbeelding voor een grote weergave

8,9% meer geld naar onderhoud en verbetering

De verduurzaming van corporatiewoningen wordt vaak tegelijk aangepakt met gepland of groot onderhoud. De investeringen van corporaties voor onderhoud en verbetering stegen met maar liefst 8,9%. Omgerekend per verhuureenheid is dat een stijging van 3.136 naar 3.481 euro. De corporatiesector is een grote opdrachtgever in de markt: in totaal investeert de sector 8,1 miljard per jaar in onderhoud en verbetering.

Aantal ingrepen en uitgave per type ingreep
Klik op de afbeelding voor een grote weergave

Tegelijk met de toegenomen investeringen, steeg ook de technische kwaliteit: voor alle soorten woningen ging die vooruit. Vergeleken op bouwjaar, maakten de woningen gebouwd voor 1945 de grootste kwaliteitssprong.
 

Over de Aedes-benchmark
Deze negende Aedes-benchmark maakt prestaties van alle deelnemende corporaties inzichtelijk en onderling vergelijkbaar. Het laat zien wat woningcorporaties samen hebben bijgedragen aan betaalbaarheid, verduurzaming, nieuwbouw en onderhoud. Het is een belangrijk instrument waarmee de sector zichzelf verder ontwikkelt.

In totaal deden 273 corporaties mee. De data uit het onderzoek voor verduurzaming beslaan de periode juli 2021 tot juli 2022.