Verduurzaming

Hoe zit het nu met… de nieuwe rekenmethode voor energielabels

Experts
Anne Leeuw
Belangenbehartiger Verduurzaming
Dorris Derksen
Belangenbehartiger

Oude methode versus nieuwe methode

Bij het oude energielabel gaf de ‘energie-index’ aan welk label een woning had. Hoe lager de energie-index, hoe beter het label. De nieuwe rekenmethode is de NTA8800. In NTA8800 wordt het label bepaald door de hoogte van de zogenoemde indicator ‘primair fossiel energiegebruik’. Deze indicator wordt gemeten in kWh/m2/jaar. Dus het jaarlijks energieverbruik verdeeld over de grootte van de woning. Doordat nu ‘per vierkante meter’ wordt gekeken, heeft dit vooral gevolgen voor kleine woningen. In de rekenmethode worden aannames gedaan voor een minimaal energieverbruik in de woning (door en voor ventilatie, verwarming, enz.). En dat minimale verbruik weegt zwaarder mee bij kleinere woningen doordat het over een kleiner oppervlakte verdeeld wordt.

Twee kanten op

We zien dat de nieuwe manier van rekenen negatief uitpakt voor labels van woningen van ongeveer 70 vierkante meter en kleiner. Woningen die kleiner zijn dan 40 vierkante meter kunnen er zelfs een paar labels achteruit gaan. Maar de nieuwe labelsystematiek werkt 2 kanten op. Grotere woningen en ‘compacte woningen’ gaan er juist vaker op vooruit. Compacte woningen zijn woningen met bijvoorbeeld weinig buitenmuren en dakoppervlak ten opzichte van het vloeroppervlak. Een woning met hoge plafonds en grote binnenruimten is vaak minder compact dan een appartement of een gemiddeld rijtjeshuis.

Zelfde woning, ander label

Een energielabel wordt altijd opgemaakt door een gecertificeerde professional. Dat is tussen de nieuwe en oude methodiek onveranderd. Had een woning een ander label onder de oude systematiek, dan zal de woning niet ineens meer of juist minder energie verbruiken dan daarvoor. Het is natuurlijk gewoon dezelfde woning. Daarbij geldt: het energielabel is 10 jaar geldig. In die 10 jaar worden woningen regelmatig verbeterd, maar niet altijd direct voorzien van een nieuw energielabel. Het is namelijk niet zo dat de nieuwe labelsystematiek een betere weergave geeft van het daadwerkelijk energieverbruik op een specifiek moment.

RVO heeft opdracht gegeven tot nader onderzoek naar de factoren van de verschuiving door de rekenmethodiek.

Toename van A en A+

Afgelopen jaar zijn de huurwoningen verder geïsoleerd en verbeterd zodat gemiddeld ruim 2% minder energie nodig is. Door verbetering van bestaande woningen is het aandeel van energie labels B, A of A+ toegenomen met 6,9% naar 1.081.100 woningen. Door nieuwbouw is het aandeel corporatiewoningen met energielabels van A++, A+++ en A++++ toegenomen van 30.000 naar ruim 44.000. Al jarenlang investeren woningcorporaties in verduurzaming. Ook uit de laatste cijfers blijkt dat zijn vruchten af te werpen. Door meer isolatie, meer zonnepanelen en duurzamere technische installaties neemt het gemiddelde energieverbruik steeds verder af.