‘Nederland, investeer in nieuwbouw tegen woningnood’

Nieuws Nieuws · 26 mei 2020
Expert
Robin van Leijen
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

Economisch herstel na de coronacrisis staat centraal in de landen specifieke aanbevelingen die de Europese Comissie op 20 mei presenteerde. Concreet staat in de landen specifieke aanbevelingen voor Nederland: vervroeg zoveel mogelijk publieke en maatschappelijke investeringen investeer in nieuwbouw om zo de woningnood tegen te gaan.

De Europese Unie (EU) houdt in het Europees semester bij hoe lidstaten omgaan met Europese beleidsdoelstellingen. Jaarllijks in februari stelt de Europese Commissie naar aanleiding van het semester een landenrapport op en in mei volgen de landen specifieke aanbevelingen.

Investeringen

In de landen specifieke aanbevelingen voor Nederland stelt de Europese Commissie dat Nederland niet alleen publieke investeringen naar voren moet halen, maar ook particuliere investeringen moeten aanjagen. Hierbij geeft zij aan dat gerichte beleidsactie en investeringen nodig zijn in sectoren die potentiële groei voor de gehele economie het meest bevorderen.

De Europese Commissie noemt huisvesting als voorbeeld van zo’n investering. Zij stelt dat meer nieuwbouw nodig is tegen de woningnood. Ierland, Duitsland, Griekenland, Roemenië en Zweden kregen vergelijkbare aanbevelingen.

Renoveren

De Europese Commissie wijst ook op het belang van investeringen in de renovatie van sociale huurwoningen. Deze aanbeveling staat in het beleidsdocument met een reflectie op de economieën van alle lidstaten. Het renoveren van woningen is omschreven als een investering die bijdraagt aan het economisch herstel.

De Europese Commissie presenteert waarschijnlijk vlak na de zomer een renovatiegolfinitiatief. Dit initiatief is bedoeld om regels en financiële belemmeringen van grootschalig renovatie weg te nemen. Het was al onderdeel van de European Green Deal, maar vormt nu een belangrijk onderdeel van het Europees herstelpakket.