2 miljoen Europese subsidie voor verduurzamingsprojecten Portaal en Woonin

Nieuws Nieuws · 20 juli 2023
Expert
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

Een vrijval binnen het Kansen Voor West II programma (waar EFRO gelden worden verdeeld)  bood eind december 2022 de mogelijkheid om, binnen deze aflopende regeling, alsnog een subsidieaanvraag voor 2023 in te dienen. Een van de belangrijkste voorwaarden was dat het verduurzamingsproject eind 2023 afgerond moet zijn. En dat zet meteen alles op scherp. De Utrechtse corporaties Portaal en Woonin dienden beide een aanvraag in en kregen in mei te horen dat ze allebei € 1 miljoen toegekend krijgen.

 

De 3e ronde EFRO-subsidie staat inmiddels ook open via de 4 regionale uitvoeringsorganisaties.

Netwerk EU subsidies

Woonin werd  vroegtijdig door subsidieadviseurs van Subvention gewezen op de vrijval van de subsidie. ‘Door hun alertheid en deskundige ondersteuning konden wij ons snel focussen op de projectinhoudelijke kant van de aanvraag,’ vertelt Cynthia Oorschot, vastgoedontwikkelaar bij Woonin. En dat kwam goed uit want nog geen 2 maanden later moest de aanvraag al ingediend zijn. 

Mark Kuijpers was als subsidiecoördinator bij Portaal zelf al op de hoogte van de vrijval en ging ook op zoek naar een verduurzamingsproject dat dit  jaar afgerond kon worden. De ingediende projecten van beide corporaties  zijn vergelijkbaar: jaren ’20/ ’50 woningen die onder de groot-onderhoud- of renovatie-vlag verduurzaamd worden naar label A/A+ woningen. In beide projecten wordt hiervoor vloer-, gevel- en dakisolatie aangebracht. Ook worden de woningen voorzien van HR++ glas en worden er zonnepanelen geplaatst. De huurders waren al akkoord met de renovatieplannen. Alle woningen (85 van de 117 van Woonin en 51 van Portaal) liggen in Utrecht.

Toekenning (EFRO) subsidie vanuit het Kansen Voor West II programma

Kuijpers heeft al veel subsidieaanvragen begeleid. Hij legt uit: ‘Na indienen van de aanvraag is er eerst een loting, daarna volgt op volgorde van de loting, de inhoudelijke beoordeling door deskundigen en een pitch. De deskundigen leggen hun advies voor aan de programmacommissie die vervolgens het definitieve besluit neemt.’ Er waren voor deze subsidieronde 5 of 6 aanvragen ingediend, ‘dus we zijn blij dat wij er bij zitten.’ 
De subsidie van € 1 miljoen komt ten goede aan het verduurzamingsproject dat is ingediend en moet volgens een strakke administratie vastgelegd worden. ‘Maar omdat het hier alleen kosten derden betreft en geen urenverantwoording, is die administratie relatief eenvoudig en behapbaar,’ aldus Kuijpers.

Omdat de projecten voor 2024 afgerond moeten zijn, is er slechts één halfjaarlijkse voortgangsrapportage (in september) en een eindrapportage eind februari 2024. ‘Door de Europese subsidie die is toegekend wordt de onrendabele top in het project kleiner, ’vult Oorschot aan. ‘Het verduurzamen van relatief oud bezit brengt over het algemeen veel werkzaamheden en kosten met zich mee. Met deze bijdrage kunnen we bijna een hele straat verduurzamen en huurders voorzien in een energiezuinigere en comfortbalere woning.’

Over het Kansen voor West II programma en de EFRO-subsidie

De Europese Unie stelt meerdere fondsen ter beschikking waarmee corporaties hun duurzame opgaven (deels) kunnen financieren. Vanuit onder andere het programma Kansen voor West worden gelden van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) verdeeld. Elke 7 jaar ontvangt Nederland een bedrag van de Europese Commissie waarmee de energietransitie gestimuleerd kan worden. De 3e ronde EFRO-fondsen staan inmiddels open via de 4 regionale uitvoeringsorganisaties: