Europees Parlement stemt over richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD)

Nieuws 14 februari 2023
Expert
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

Op 15 december 2021 publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD). Op 9 februari stemde de industriecommissie van het Europees Parlement over de amendementen die zij graag wil doorvoeren op dit voorstel van de Europese Commissie. In maart volgt hier nog een stemming over tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Eerder bepaalde de lidstaten al welke amendementen zij willen doorvoeren. Na de plenaire stemming in maart starten de onderhandelingen met de lidstaten om te komen tot de definitieve richtlijn.

Commissievoorstel

Het wetsvoorstel van de Europese Commissie introduceert veel nieuwe verplichtingen en standaarden. De belangrijkste zijn:

 • Volledige herziening van de energielabels: het nieuwe label G zou moeten gaan bestaan uit de 15% slechtst presterende gebouwen van de nationale gebouwenvoorraad vanaf moment dat nieuwe schaal ingaat (2025). Label F zal dan ongeveer neerkomen op de 15% slechtst presterende labels hierna.
 • Introductie van normering voor de gebouwde omgeving: de EC stelt voor om de labels F&G voor 2033 uit te faseren. Aangezien dit de labels F&G zijn op basis van de nieuwe labelschaal komt dit dus neer op de 30% slechtst presterende gebouwen (gemeten op 2025).
 • Het bepalen van de energieprestatie van een gebouw aan de hand van alleen de energievraag (exclusief het positieve effect van zonnepanelen).
 • De introductie van een nieuwe nieuwbouwnorm, waarbij de energievraag volledig moet bestaan uit hernieuwbare energie.
 • Normering omtrent de verplichte installatie van zonnepanelen en de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

Aanpassingen EP op het commissievoorstel

Op een aantal belangrijke punten is het mede door lobby van Aedes gelukt verbeteringen te realiseren in het voorstel dat nu bij het Europees Parlement ligt:

 • Lidstaten die na 2019 hun labelschaal herzien hebben (waaronder Nederland), mogen die blijven gebruiken tot 2030.
 • Deze lidstaten mogen vervolgens ook alle gebouwen die sinds 2019 verduurzaamd zijn meetellen bij het aantal te renoveren woningen. Renovaties die corporaties  nu al doen, tellen straks dus mee.
 • Groene energie van het stroomnet is toegevoegd aan de definitie van (hernieuwbare energie) in een nul-emissiegebouw.
 • Zonnepanelen blijven meetellen bij bepaling energielabel.
 • Er komen geen verplichtingen voor de installatie van zonnepanelen bij bestaande bouw.

Het Europees Parlement heeft op veel onderdelen wel weer extra verplichtingen toegevoegd:

 • Alle E-, F- en G-woningen moeten uitgefaseerd worden.
 • In 2035 zijn alle fossiele verwarmingsmethoden (hybride uitgezonderd) verboden.
De komende tijd blijft Aedes alert op dit proces en zal via de plenaire stemming en de onderhandelingen met de lidstaten zich blijven inzetten voor verdere verbeteringen van de richtlijn. De verwachting is dat het nog zeker tot eind 2023 duurt voordat de richtlijn definitief is.

Lees meer over