Europa

Europese besluiten hebben invloed

Expert
Robin van Leijen
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

Onderdeel van Housing Europe

Aedes is aangesloten bij de Europese koepelorganisatie die zich bezighoudt met volkshuisvesting: Housing Europe. Tientallen leden uit 25 landen zijn er bij aangesloten, die samen 43.000 huisvestingsaanbieders bijeenbrengen. Housing Europe verzorgt de Europese lobby en biedt onder meer aan woningcorporaties praktische en administratieve ondersteuning bij subsidieaanvragen voor Europese Fondsen. Ook heeft Housing Europe innovatieve projecten van de leden in kaart gebracht via Housing Evolution Hub. Experts en uitvoerenden vinden hier een overzicht van innovatieve oplossingen die de sociale huisvesting vooruit kunnen helpen.  

Samen voor verduurzaming

Om klimaatverandering tegen te gaan, is het belangrijk om grensoverschrijdend te werken. Diverse projecten richting zich op verduurzaming. Een voorbeeld is het demoproject van Area Wonen in Uden-Veghel. Zij werken aan energieneutrale wijken, samen met woningcorporaties in andere Europese landen. Verder zijn er diverse richtlijnen vanuit de EU voor energieprestaties.

Kijk ook eens bij

Europese Aanbestedingsregels

Een prangend onderwerp zijn op dit moment de Europese aanbestedingsregels. Tot op heden zijn de woningcorporaties, als privaatrechtelijke ondernemingen, altijd gevrijwaard van de aanbestedingsplicht. De Nederlandse overheid én Aedes zien woningcorporaties als maatschappelijke ondernemingen, die niet onder Europese aanbestedingsregels voor overheden vallen. Het lijkt er echter sterk op dat Europa daar niet langer akkoord mee gaat. Als de Europese Commissie hiermee naar het Europese Hof van Justitie gaat, dan kan het zijn dat woningcorporaties over enkele jaren toch aanbestedingsplichting worden.

Sociale huursector breder toegankelijk maken

Begin 2021 heeft het Europees Parlement (EP) de Europese Commissie (EC) opgeroepen om in de lidstaten de sociale huursector toegankelijk te maken voor iedereen die tegen marktvoorwaarden geen betaalbare woning kan vinden. De Nederlandse Europarlementariër Kim van Sparrentak is rapporteur van het initiatiefvoorstel. Zij vraagt de Europese staatssteunregels aan te passen, zodat woningcorporaties ook huishoudens met een middeninkomen kunnen bedienen. Aedes is hier groot voorstander van.