Aanbesteden en aanbestedingsbeleid

Veelgestelde vragen 11 april 2020
Experts
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Aanbesteden is een fase in het inkoopproces. Deze volgt op het voortraject waarin uw corporatie het initiatief neemt om een investering te doen. Het vastleggen van de manier waarop u aanbesteedt is een aanbestedingsbeleid. Het ontwikkelen en vastleggen van zo'n aanbestedingsbeleid getuigt van professioneel opdrachtgeverschap. 

Wat is aanbesteden?

Tijdens de aanbesteding:

  • specificeert u de opdracht verder
  • bepaalt hoe u met de markt samenwerkt
  • bepaalt u in welke deelopdrachten u de totale opgave eventueel splitst
  • selecteert u de meest geschikte leverancier

Ontwikkelen en vastleggen aanbestedingsbeleid

Volgt uw corporatie iedere keer een vast traject als u gaat aanbesteden? Of bent u dit vaste traject aan het ontwikkelen? Dan heeft u een uniform en transparant aanbestedingsbeleid of u werkt daaraan. Als u zo’n beleid heeft, doet u er verstandig aan om dit beleid op uw website te plaatsen. Zo is het voor ondernemers die graag de opdracht willen uitvoeren, waarvoor u gaat aanbesteden, duidelijk wat hun te wachten staat. Daarmee geeft uw corporatie blijk van professioneel opdrachtgeverschap. Het vastleggen van aanbestedingsbeleid vormt de basis voor het:

  • borgen van aanbestedingsproces
  • pakken van kansen en beheersen van risico’s
  • uitleggen en verantwoorden van het proces aan toezichthouders
  • verantwoorden van de besteding van maatschappelijke gelden

Wet- en regelgeving

Het opstellen van aanbestedingsbeleid betekent niet dat uw corporatie voor elke opdracht een nationale of Europese aanbesteding moet organiseren. Corporaties zijn op dit moment (april 2019) namelijk geen aanbestedende dienst en zijn niet verplicht om onder de Aanbestedingswet of de Europese richtlijnen nationaal openbaar of Europees aan te besteden. Tenzij het gaat om maatschappelijk vastgoed. In de meeste gevallen gaat het bij het ontwikkelen van aanbestedingsbeleid dan ook om het vastleggen van wat u doet en wat niet en onder welke omstandigheden.

Wilt u uw eigen aanbestedingsbeleid maken? Gebruik dan de Aedes Leidraad Aanbesteden.