Minister niet eens met Europese aanbestedingsplicht corporaties

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 23 februari 2018
Expert
Bart de Jonge
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

Minister Ollongren van BZK is het niet eens met de Europese Commissie dat woningcorporaties Europees moeten aanbesteden. Dat blijkt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Ollongren heeft oog voor de nadelige gevolgen van een aanbestedingsplicht voor de corporatiesector en stelt onomwonden dat corporaties geen publiekrechtelijke instellingen zijn die hun opdrachten Europees moeten aanbesteden. 

In december 2017 kondigde de Europese Commissie aan dat het een formele procedure start omdat woningcorporaties niet de Europese aanbestedingsrichtlijn volgen. Met behulp van input van Aedes zal de minister zich verweren in deze inbreukprocedure. In dat verweer zal zij ook aangeven dat de corporatiesector een belangrijke rol speelt bij de duurzaamheidsambities van het kabinet. In haar brief schrijft ze te verwachten ‘dat het Europees aanbesteden voor woningcorporaties geen stimulans zal zijn om meer te bouwen en daarbij ook oog te hebben voor verduurzaming.’ De aanbestedingsplicht zal juist gepaard gaan met een langere doorlooptijd en hogere kosten.

Inmiddels heeft ook Aedes zelf in een brief aan de Europese Commissie laten weten het niet eens zijn met de stellingname en ernstige nadelige gevolgen te zien voor de sector.

Professioneel opdrachtgeverschap stimuleren

Aedes vindt een Europese aanbestedingsplicht voor maatschappelijke ondernemingen als woningcorporaties principieel onjuist en gaat verder met het aanmoedigen van professioneel opdrachtgeverschap. De minister heeft oog voor deze inspanningen en schrijft de kamer dan ook dat ‘Aedes het belang van professioneel opdrachtgeverschap bij aanbesteding onderkent, hetgeen onder meer blijkt uit de in 2017 gepubliceerde Leidraad Aanbesteden.’