Hulp bij het implementeren van TCO

Expert
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

De Total Cost of Ownerschip (TCO)-benadering biedt corporaties een robuust framework om investeringsbeslissingen te nemen die zowel op de korte als de lange termijn kosteneffectief zijn. Hiervoor is de Aedes TCO-tool ontwikkeld. Bij het implementeren van de TCO-tool is een gestructureerde aanpak noodzakelijk. Het nieuwe implementatieplan TCO helpt corporaties hierbij. Het omvat doelen, aanpak en de teamleden die je daar bij nodig hebt.

Samenwerking over afdelingen

Bij de TCO-benaderingen werken afdelingen samen om de totale kosten te verminderen. Belangrijke doelen hierbij zijn: integraal samenwerken, strategische plannen, verbinding tussen nieuwbouw en onderhoud, kosteninzicht over lange periode en kwaliteitskeuzes. Deze doelen gaan over meer dan 1 afdeling. Daarom zijn er bij het implementeren van de TCO ook verschillende afdelingen en medewerkers betrokken. 

Het opstellen van een implementatieplan helpt om al deze medewerkers, op dezelfde manier met de TCO te laten werken. In het implementatieplan zit een koppeling met de portefeuillestrategie, de betrokken stakeholders, het verzamelen van data en de besluitvormingsprocessen. Ook wordt het belang van continue verbetering, interne communicatie, rapportage, en de borging van TCO-denken benadrukt. Tot slot moedigt het plan aan om een succesvolle implementatie van de TCO-tool te vieren. Een manier om betrokkenheid en de motivatie te versterken.

Kijk ook eens bij