De Aedes TCO-tool

Expert
Gaby van der Peijl
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Kijkt u wel eens naar de totale kosten van het bezit van uw woningcorporatie op de lange termijn? Van aanschaf tot exploitatie? Bij een Total Cost of Ownership (TCO)-benadering doet u dat. Afdelingen werken hierbij samen om de totale kosten van het bezit te verminderen. Niet door te sturen op de laagste prijs, maar door het creëren van inzicht en het nemen van strategische beslissingen.

Om corporaties hierbij te helpen is er nu de Aedes TCO-tool. Met deze tool kunt u interne samenwerking stimuleren, inzicht krijgen in de totale kosten op lange termijn en de samenwerking met de markt verbeteren. Samen met verschillende corporaties en diverse marktpartijen is de Aedes TCO-tool ontwikkeld door Wereldstad.

Lange termijn benadering

Met inzichten vanuit de TCO-benadering kan uw corporatie een betere keuze maken voor het vastgoed. Zo’n integrale lange termijn benadering doorbreekt het korte termijn denken. U laat uw investeringskeuzes dan niet alleen afhangen van de hoogte van de stichtingskosten. Maar u houdt rekening met alle exploitatiekosten die u nog jarenlang moet betalen. Bij het ontwikkelen van gebouwen betrekt u niet alleen de ontwikkelingsafdeling, maar ook de beheerafdeling en visa versa.

Invulmodel en handleiding

De Aedes TCO-tool is een invulmodel en een handleiding. De tool is gevuld met standaard bedragen voor lichte en zware ingrepen voor het onderhoud. Makkelijk voor corporaties die deze data niet één, twee, drie kunnen produceren. Heeft uw corporatie deze data wel beschikbaar, dan kunt u uw eigen data als vertrekpunt gebruiken.

De Aedes TCO-tool houdt met heel veel rekening: de NTA 8800, de indeling complexen op basis van vaste variabelen, conditiescores, indexering, verschillende btw-tarieven en nog veel meer. Ook stuurt u ermee op veiligheid, gezondheid en leefbaarheid.

Downloaden Aedes TCO tool

Exclusief voor Aedes heeft Wereldstad de TCO-tool ontwikkeld. Aedes-leden kunnen deze tool gratis downloaden. U komt nu in het ‘aanmeldscherm'*.

  • Klik op ‘ja, ik wil mijzelf aanmelden’.
  • Heeft u nog geen Aedes-account? Dan kunt u zich registreren via de inlogpagina (rechtsboven).
  • Heeft u een account, klik dan op inloggen.
  • Controleer uw persoonlijke gegevens en vul deze waar nodig aan (controleer uw mailadres, u ontvangt de tool op dit adres).
  • Klik vervolgens op opslaan, volgende en bevestigen.
  • Na het bevestigen van de gegevens ontvangt u een mail met daarin een (persoonlijke) link waarmee u de Aedes TCO-tool en -handleiding kunt downloaden.

Disclaimer

Bent u geen Aedes-lid en maakt u gebruik van de download, dan ontvangt u een factuur van Wereldstad. De kosten van de tool zijn 7.500 euro (exclusief btw). Het is niet toegestaan de tool verder te verspreiden of te gebruiken buiten uw eigen corporatie. Voor het downloaden van de tool geeft u akkoord op deze voorwaarden.

Vervolg

De komende periode volgt er een aantal kennissessies om het gebruik en de toepassing van de tool uit te leggen. Heeft u meer verdieping nodig, dan kunt u ook een op een afspreken met Wereldstad. Als de tool door voldoende corporaties is gebruikt volgt een evaluatie, waarna het model kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld rendementsberekeningen, verschillende scenario’s, woonlastenberekeningen en kosten van energie reducerende maatregelen.

*  Let op: wij gebruiken dit systeem voor het aanmelden van Aedes-evenementen. Daarom kunt u benamingen in het systeem tegenkomen die voor de tool niet van toepassing zijn. U kunt deze negeren. Als u lid bent van Aedes ontvangt u geen factuur.