De Aedes TCO-tool 2.0

Expert
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Kijk je wel eens naar de totale kosten van het vastgoed van jouw woningcorporatie op de lange termijn? Van aanschaf tot exploitatie? Voor een periode van 50 jaar of langer? Bij een Total Cost of Ownership (TCO)-benadering doe je dat. Afdelingen werken hierbij samen om de totale kosten van het bezit te verminderen. Niet door te sturen op de laagste prijs, maar door het creëren van inzicht en het nemen van strategische beslissingen.

Om corporaties hierbij te helpen is er de Aedes TCO-tool. Met deze tool kun je interne samenwerking stimuleren, inzicht krijgen in de totale kosten op lange termijn en de samenwerking met de markt verbeteren. Samen met verschillende corporaties en diverse marktpartijen is de Aedes TCO-tool ontwikkeld door Wereldstad.

Nieuwe versie

De Aedes TCO-tool 2.0 is nu beschikbaar. Met deze nieuwe versie kun je kun je verschillende scenario’s met elkaar vergelijken. Je krijgt dan nog beter inzicht in de financiële consequenties van onderhouden, verbeteren, transformeren of (sloop) nieuwbouw. 

Ook bevat de nieuwe versie een verdiepende module om de kosten van de impact op het milieu in kaart te brengen. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van ingevulde routekaarten verduurzaming. Hiermee kun je portefeuilles met een oplopende energieambitie doorrekenen.

Kijk ook eens bij

Lange termijn benadering

Met inzichten vanuit de TCO-benadering kan jouw corporatie een betere keuze maken voor het vastgoed. Zo’n integrale lange termijn benadering doorbreekt het korte termijn denken. Je laat jouw investeringskeuzes dan niet alleen afhangen van de hoogte van de stichtingskosten. Maar je houdt rekening met alle exploitatiekosten die je nog jarenlang moet betalen. Bij het ontwikkelen van gebouwen betrek je niet alleen de ontwikkelingsafdeling, maar ook de beheerafdeling en visa versa.

Interne samenwerking

Met de TCO-Tool stuur je op verschillende organisatiedoelstellingen zoals betaalbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit. Afdelingen werken daarbij samen om die totale kosten te verminderen. Met inzichten vanuit de TCO-benadering kan een corporatie betere keuzes maken.

Invulmodel en handleiding

De Aedes TCO-tool is een invulmodel en een handleiding. De tool is gevuld met standaard bedragen voor lichte en zware ingrepen voor het onderhoud. Makkelijk voor corporaties die deze data niet 1, 2, 3 kunnen produceren. Heeft jouw corporatie deze data wel beschikbaar, dan kunt je die eigen data als vertrekpunt gebruiken.

Downloaden Aedes TCO tool

Exclusief voor Aedes heeft Wereldstad de TCO-tool ontwikkeld. Aedes-leden kunnen deze tool gratis downloaden

  • Log eerst in op MijnAedes (rechtsboven) voordat je de TCO-tool gaat downloaden. Heb je nog geen account, maak deze dan eerst aan. Daarna kun je starten met het downloaden van de TCO-tool. Je komt in het ‘aanmeldscherm'*.
  • Klik op ‘ja, ik wil mijzelf aanmelden’.
  • Controleer jouw persoonlijke gegevens en vul deze waar nodig aan (controleer mailadres, want je ontvangt het document op dit adres).
  • Klik vervolgens op opslaan, volgende en bevestigen.
  • Na het bevestigen van de gegevens ontvang je een mail met daarin een (persoonlijke) link waarmee je de TCO-tool kunt downloaden.

Disclaimer

Ben je geen Aedes-lid en maak je gebruik van de download, dan ontvang je een factuur van Wereldstad. De kosten van de tool zijn € 7.500 (exclusief btw). Het is niet toegestaan de tool verder te verspreiden of te gebruiken buiten jouw eigen corporatie. Voor het downloaden van de tool geef je akkoord op deze voorwaarden.

Vervolg

De komende periode volgen er een aantal kennissessies om het gebruik en de toepassing van de tool uit te leggen. Heb je meer verdieping nodig, dan kun je ook 1-op-1 afspreken met Wereldstad. Als de tool door voldoende corporaties is gebruikt volgt een evaluatie, waarna het model kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld rendementsberekeningen, verschillende scenario’s, woonlastenberekeningen en kosten van energie reducerende maatregelen.

*  Let op: wij gebruiken dit systeem voor het aanmelden van Aedes-evenementen. Daarom kun je benamingen in het systeem tegenkomen die voor de tool niet van toepassing zijn. Je kunt deze negeren. Als je lid bent van Aedes ontvang je geen factuur.