Stappenplan Variantenstudie in 1 dag

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

De variantenstudie helpt corporaties, co-makers en ketenpartners om samen in korte tijd verschillende (plan)varianten in kaart te brengen en tot een optimale keuze te komen: van onderhoud, renovatie en verduurzaming tot herontwikkeling of verkoop. Op basis daarvan kan de corporatie een onderbouwd initiatiefbesluit nemen.

Juiste keuzes maken

Vaak duurt het lang voor er een besluit wordt genomen, terwijl de opgave van het maatschappelijk vastgoed groot en complex is en geen vertraging mag oplopen. Maar hoe kan het hele proces worden verbeterd zodat het tempo omhooggaat en de juiste keuzes worden gemaakt? Dat vraagt om een snelle en betrouwbare afweging van de aanpak en inzet van middelen. 

Resultaatgericht Samenwerken (RGS) en kennisdeling is essentieel bij het aanpakken van deze uitdaging. Hierbij is de variantenstudie een nuttig hulpmiddel. De procesaanpak van de variantenstudie werkt net als het RGS-procesmodel van grof naar fijn.

Aan de basis liggen de ambities en doelstellingen van de corporatie, zoals die omschreven zijn in het ondernemingsplan. Voor het maken van de juiste afweging, is het beschikbaar zijn van een (integraal) afwegingskader essentieel. Het (integraal) afwegingskader wordt bepaald aan de hand van het ondernemingsplan van een corporatie, die de ambities en doelstellen van de corporatie omvat.

Kijk ook eens bij

Wanneer is een variantenstudie zinvol?

Daarvoor is het goed om per keer te kijken of het gaat om instandhoudingsactiviteiten of dat er echt iets valt af te wegen. Bij het laatste is het aan te raden om een variantenstudie uit te voeren voordat je het initiatiefbesluit neemt.

Met het beschreven stappenplan kom je in 7 stappen tot een integraal afgewogen en onderbouwde voorkeursvariant. Niet alle stappen zijn op dezelfde dag te organiseren zijn, maar in totaal kost het nemen van deze stappen ongeveer een werkdag.

Publicatie Stappenplan Variantenstudie in 1 dag

In de publicatie Stappenplan (plan)variantenstudie in 1 dag legt de Stichting RGS stapsgewijs de variantenstudie in 1 dag uit. 

Presentatie Variantenstudie in 1 dag

De methode Variantenstudie in 1 dag is tijdens een webinar op 7 maart uitgelegd aan alle  corporaties en vastgoed- en onderhoudsbedrijven. Deze webinar kun je hieronder terugkijken.