Opdrachtgeverschap en inkoop

Wat is Resultaatgericht Samenwerken?

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Bij Resultaatgericht Samenwerken werken alle partners samen aan de beste investeringen in vastgoed en de slimste onderhoudsaanpak. Centraal hierbij staan: efficiënte bedrijfsprocessen en continu verbeteren, grip op directe én indirecte kosten, het proces en klanttevredenheid.

Dit zijn slechts enkele van de talloze voordelen die Resultaatgericht Samenwerken (RGS) jouw woningcorporatie biedt ten opzichte van traditioneel aanbesteden. Daarom kiezen steeds meer woningcorporaties en andere vastgoedbeheerders voor RGS: dé standaard bij onderhouden, renoveren en verbeteren van bestaand vastgoed.

Het proces van RGS

Bij RGS denkt de opdrachtnemer vooraf mee over de slimste onderhoudsaanpak op basis van jouw doelstellingen. Waarbij hij de economische levensduur van het vastgoed meeneemt. Met alle voordelen van dien. Dit in tegenstelling tot regulier aanbesteden. Daarbij maak je als opdrachtgever een bestek en zoek je een opdrachtnemer die het werk tegen de laagste prijs uitvoert.

Bij RGS ligt de na te streven kwaliteit vast in zogenaamde functionele prestatie-eisen. En niet in een vooraf dichtgetimmerd bestek. Het te bereiken resultaat is beschreven in de vraagspecificatie die de corporatie aan de opdrachtnemer geeft. Naast kwaliteit zijn hierin beschreven: budget, exploitatieduur, huurstelling, rendement en overige uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen. De benodigde maatregelen laat de corporatie over aan de opdrachtnemer.

De opdrachtnemer presenteert de mogelijkheden in verschillende scenario’s met een financiële doorrekening. De corporatie kiest het gewenste scenario.

Kijk ook eens bij

Voordelen voor woningcorporaties

Resultaatgericht Samenwerken betekent:

 • Tevreden bewoners en gebruikers
 • Behoud van regie en 1 aanspreekpunt
 • Meetbare en stuurbare prestaties
 • Resultaat afgestemd op jouw vastgoedbeleid
 • Waardebehoud en -ontwikkeling van jouw bezit
 • Grip op kosten en budgetzekerheid door minder risico’s en faalkosten
 • Grip op het proces: lagere indirecte kosten en hogere efficiency

Kortom: méér en betere resultaten met lagere integrale beheerkosten!

Wat is RGS en wat niet?

Bij RGS ligt de focus niet alleen op het verlagen van uitvoeringskosten. RGS gaat ook over een verbeterde afstemming van de processen bij de samenwerkende partijen, en over het ontwikkelen van optimale oplossingen. Zo houdt iedereen grip op het proces en voorkom je faalkosten. De focus ligt op de integrale beheerkosten in relatie tot de exploitatieperiode van het bezit. Dus: van eenzijdige focus op de korte termijn naar integrale focus op de lange termijn. Alleen zo kunnen de RGS-beloftes ook waargemaakt worden.

Geen RGS Wel RGS
Opdrachtgever schrijft werkzaamheden voor Opdrachtgever schrijft resultaten voor via functionele- of prestatie-eisen
Opdrachtgever bepaalt activiteiten Opdrachtnemer werkt de beste aanpak uit in een scenario met activiteitenplannen
Focus op de prijs voor 1 ingreep Focus op kosten voor de gehele exploitatieperiode
Lage budgetzekerheid, meerjarige onderhouds- en investeringsbegrotingen zijn niet haalbaar Budgetzekerheid en meerjarige investerings- en onderhoudsbegrotingen die kloppen
Lage efficiency, hoge faalkosten en meerwerk Optimaal ontwerp, lagere kosten over de exploitatieperiode en geen meerwerk
Opdrachtgever krijgt lastig grip en controle op proces en kosten Opdrachtgever heeft volledige regie en controle
Selectie opdrachtnemer op laagste prijs Selectie opdrachtnemer op competenties en prijsvorming
Opdrachtnemer gaat een inspanningsverplichting aan Opdrachtnemer gaat een resultaat- of prestatieverplichting aan
Contractduur: uitvoeringsperiode met aflopende garantieperiode van enkele jaren (bijvoorbeeld 4 jaar) Opdrachtnemer gaat een resultaat- of prestatieverplichting aan

3 vooroordelen over Resultaatgericht samenwerken

 1. Met RGS ben ik als opdrachtgever duurder uit
  RGS is een aanpak die door de jaren heeft bewezen aantoonbaar voordeliger te zijn dan traditioneel aanbesteden: berekend over de exploitatieduur bespaar je tot 20% op directe kosten en tot 50% op indirecte (interne) kosten. De Total Costs of Ownership (TCO) zijn bij RGS aantoonbaar lager dan bij traditioneel aanbesteden.
 1. Met RGS zit ik voor jaren vast aan het onderhoudsbedrijf
  Hoewel het onderhoudsscenario bij RGS een doorkijk geeft over langjarige perioden van bijvoorbeeld 25 of 40 jaar, geef je slechts opdracht voor 1 onderhoudsingreep. Dit betekent, inclusief garantieperiode, een periode van bijvoorbeeld 7 jaar. Voor elke ingreep is een nieuwe opdracht nodig. Dat zijn dus steeds momenten waarop partijen de samenwerking kunnen beëindigen of het onderhoudsscenario kunnen aanpassen
 1. Met RGS geef ik de regie op het onderhoud uit handen
  Bij RGS bepaal je als opdrachtgever de kwalitatieve uitgangspunten en de randvoorwaarden waaraan het onderhoudsscenario dient te voldoen. Op basis daarvan ontwikkelt de opdrachtnemer het slimste onderhoudsscenario. Je bepaalt zelf of het ontwikkelde onderhoudsscenario daadwerkelijk wordt uitgevoerd of dat een aanpassing gewenst is. De regie ligt dus juist volledig bij jou. In overleg draag je bepaalde taken over aan de opdrachtnemer. Doorgaans zul je je minder bemoeien met het uitvoeringsproces en de inhoudelijke details van de techniek.

In 2050 jouw bezit CO2-neutraal

RGS is ook de manier om uw duurzaamheidsopgave in te vullen. Met de RGS CO2-monitor, ontwikkelt door onder andere Aedes, en de Aedes-routekaart stippel je jouw route uit naar 2050. Gefaseerd, in behapbare onderdelen, waarbij op natuurlijke onderhoudsmomenten de juiste dingen worden gedaan. Aansluitend op jouw vastgoedbeleid en financiële kaders. Rekening houdend met lopende onderhoudsschema’s. Met minimale overlast en kostenneutraal voor jouw bewoners. Zo zorgt RGS voor beschikbaarheid van betaalbare woningen met de juiste kwaliteit.

Stichting RGS

Onderhoud NL, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Aedes werken in de Stichting RGS samen aan de ontwikkeling en stimulering van Resultaatgericht Samenwerken. Op de website van de Stichting RGS vind je allerlei documenten die je kunnen helpen bij het in de praktijk brengen van de RGS-methode. 

Hulp nodig bij RGS?

Neem contact op met Aedes-adviseurs Erik van Assen of Gerrie van Breggen