Kwaliteit in Balans Normenboek 2022

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Het volledige herziene Kwaliteit in Balans Normenboek 2022 vormt samen met de in 2022 vernieuwde Leidraad RGS het hart van de methodiek van Resultaatgericht Samenwerken (RGS). De publicatie ondersteunt de functionele vraagspecificatie die RGS hanteert, en helpt kwaliteit meetbaar en bespreekbaar maken.

Naast de functionele vraagspecificatie ondersteunt Kwaliteit in Balans (KiB) het formuleren van kwaliteitsuitgangspunten, de vertaalslag naar prestatie-eisen, de projectopname, de keuze voor het best passende scenario en de aanvangs- en eindkeuring.

Dezelfde taal spreken

Het zorgt ervoor dat opdrachtgevers en opdrachtnemers dezelfde taal spreken. RGS bij verduurzamen en onderhouden van vastgoed zorgt voor standaardisatie van het samenwerkingsproces tussen partijen. Daarmee draagt RGS bij aan het versnellen van de vastgoed- en verduurzamingsopgave en aan het verbeteren van resultaten zoals vastgoedkwaliteit en bewonerstevredenheid.

De publicatie Kwaliteit in Balans Normenboek 2022 vervangt het oude boek met normen uit 2016. Het bevat circa 100 normen met ruim 220 subnormen, verdeeld over 7 kwaliteitsthema’s van vastgoedonderhoud: veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid, gebruikskwaliteit, duurzaamheid, toekomstwaarde en wonen.

Kijk ook eens bij

Stichting RGS
Onderhoud NL, Bouwend Nederland en Aedes werken in de Stichting RGS samen aan de ontwikkeling en stimulering van Resultaatgericht Samenwerken. Vanaf 1 januari 2023 sluit ook Techniek Nederland aan bij stichting RGS.

Bekijk de webinar Lancering KiB-normenboek 2022