Leidraad Resultaatgericht Samenwerken

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

De nieuwe Leidraad Resultaatgericht Samenwerken (RGS) is volledig vernieuwd en geactualiseerd met recente ontwikkelingen en alles wat in de praktijk is beproefd en bruikbaar is.

Meest optimale oplossing

Bij Resultaatgericht Samenwerken zijn alle betrokken partners samen in staat om een vastgoedeigenaar de meest optimale oplossing te adviseren en uit te voeren. Met gegarandeerde prestaties, zowel voor een individueel complex als een (deel)portefeuille. Doel van de vernieuwde Leidraad RGS is om een nog beter fundament te leggen voor de komende 5 jaar.

5 succesfactoren

De leidraad ondersteunt gebruikers bij het herkennen van wat belangrijk is om RGS succesvol toe te kunnen passen. Op basis van ervaringen uit de praktijk staan de volgende onderwerpen in de top 5:

  • competentie- en organisatieontwikkeling
  • teamwork & leiderschap
  • van grof naar fijn werken
  • innovatie
  • procesbeheersing
Kijk ook eens bij

Bredere toepassing

Een van de accenten in de nieuwe leidraad ligt in de bredere toepasbaarheid van RGS. Niet alleen bij planmatig onderhoud, maar bij alle vormen van onderhoud. Van reparatie- tot mutatieonderhoud, en ook van renovatie inclusief verduurzaming tot zelfs nieuwbouw. De verduurzamingsopgave in de corporatiesector is voor de komende decennia enorm. RGS kan daarin een belangrijke rol vervullen.

Een ontdekkingstocht in wat wel en niet werkt

De nieuwe Leidraad Resultaatgericht Samenwerken kan ook gebruikt worden als RGS nog relatief nieuw voor je is. Resultaatgericht samenwerken vraagt namelijk om een andere mix van kennis, vaardigheden en gedrag. Het is een ontdekkingstocht in wat werkt, wat niet en hoe je het samen stap voor stap kunt verbeteren. De Leidraad RGS helpt vastgoedeigenaren (opdrachtgevers) en totaalbedrijven/specialisten (opdrachtnemers) daarbij.

Leidraad RGS 2021

De Leidraad Resultaatgericht Samenwerken - Duurzaam samenwerken bij onderhouden en investeren in vastgoed (RGS 2021) vervangt de versie uit 2015. In de nieuwe leidraad is de Leidraad Ondersteuning Opdrachtgevers bij RGS-projecten opgenomen. Daarmee is deze als los document komen te vervallen.

Meer informatie

  • Op 13 april 2021 lanceerde OnderhoudNL de nieuwe Leidraad via een online event met ruim 700 deelnemers. Je kunt dit terugkijken via Youtube.
  • De Leidraad RGS 2021 kun je downloaden op de website van stichting RGS.