Modelovereenkomsten Resultaatgericht Samenwerken bij onderhoud

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Aedes en OnderhoudNL hebben de modelovereenkomsten voor Resultaatgericht Samenwerken (RGS) bij onderhoud en investeringen in het vastgoed ge-update. Daarmee sluiten de overeenkomsten aan bij de in 2021 vernieuwde Leidraad RGS. Deze leidraad bevatte al een vernieuwde raam- en aannemingsovereenkomst.

In de nieuwe modelovereenkomsten zijn ook de algemene voorwaarden en de leeswijzer geactualiseerd. Hiermee zijn alle documenten volledig up-to-date.

Enkele belangrijke wijzigingen:

  • De Wet Arbeid Vreemdelingen en de AVG zijn opgenomen voor de verwerking van persoonsgegevens.
  • De algemene voorwaarden anticiperen alvast op het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), waarin een artikel is opgenomen in geval van een mogelijke aanbestedingsplicht van corporaties.  
  • De bepalingen van de Wet Aanpak Schijnconstructies en Wet ketenaansprakelijkheid zijn geactualiseerd.

De nieuwe overeenkomsten kun je onderaan deze pagina downloaden.

Kijk ook eens bij

Slim Samenwerken

Bij RGS gaat het om efficiënte bedrijfsprocessen en het continu verbeteren van de samenwerking tussen corporatie en opdrachtnemers. Slim samenwerken met opdrachtnemers moet leiden tot een beter resultaat tegen minder kosten. De modelovereenkomsten RGS ondersteunen daarbij. Bij RGS beschrijft een corporatie het te bereiken resultaat in een vraag aan de opdrachtnemer. Die presenteert vervolgens de mogelijkheden in verschillende scenario’s met financiële doorrekening, waarna de corporatie een keuze maakt. De afspraken worden vastgelegd in prestatie-eisen en dus niet in een vooraf dichtgetimmerd bestek.

Wat staat in het modelcontract?

In het modelcontract staan afspraken over de verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid en risico’s in een onderhouds- of renovatieproject. Dat maakt de samenwerking voor corporaties en onderhoudsbedrijven makkelijker en transparanter. Bovendien stimuleert het onderhoudsbedrijven ook tot concept- en productinnovatie. Gebruik van de modelovereenkomsten kan leiden tot meer efficiëntie en dus lagere proceskosten, kortere doorlooptijden, betere sturing op kwaliteit in relatie tot portefeuille- en investeringsbeleid, een grotere tevredenheid bij corporaties en bewoners en betere beheersing van de risico’s.

Aedes is blij met de goede samenwerking met OnderhoudNL en hoopt dat deze leidt tot meer instrumenten. De Modelovereenkomsten zijn gebaseerd op de Leidraad Resultaatgericht Samenwerken - Duurzaam samenwerken bij onderhouden en investeren in vastgoed.