Resultaatgericht Samenwerken biedt aantoonbaar meerwaarde

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Een van de grootste voordelen van Resultaatgericht Samenwerken (RGS) voor opdrachtgevers en opdrachtnemers is dat het continuïteit biedt voor de lange termijn. Minder bezig zijn met de waan van de dag en meer met de toekomst is voordelig voor opdrachtgever, opdrachtnemer en de bewoners. Dit blijkt uit het onafhankelijke onderzoek De meerwaarde van RGS, dat management- en adviesbureau Brink heeft uitgevoerd in opdracht van de stichtingen RGS en VGO-keur.

Het beeld dat uit dit onderzoek naar voren komt, is positief. Voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers heeft het werken met RGS duidelijk meerwaarde. Ook bewoners profiteren hiervan.

Continuïteit

Door het samenwerken op de lange termijn en de continuïteit zijn zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers ‘in control’. Daardoor heerst er meer rust in de organisatie. Want binnen lopende resultaatgerichte samenwerkingen zijn zaken geregeld. Opdrachtgevers maken zich geen zorgen meer over voldoende capaciteit en opdrachtnemers zijn voor een lange periode verzekerd van een vaste werkstroom.

Bewonerstevredenheid en kostenreducties

Opdrachtgevers zien een positief effect op de bewonerstevredenheid. Bewoners hebben minder overlast van onderhoud en verduurzaming én de kwaliteit van de woningen neemt toe. Ten slotte blijkt RGS op termijn te leiden tot minder kosten voor opdrachtgevers en lagere faalkosten bij opdrachtnemers.

Aan de slag met RGS?

Op de website van de Stichting RGS vind je allerlei handige tools en naslagwerken.

Onderhoud NL, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Aedes werken in de Stichting RGS samen aan de ontwikkeling en stimulering van Resultaatgericht Samenwerken.

Kijk ook eens bij