Handreiking Beginnen met RGS

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

In de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers is nog een wereld te winnen. Dit kan met Resultaatgericht Samenwerken (RGS). Maar niet iedereen weet al wat dit inhoudt. Daarom is tijdens een webinar op 9 maart 2023 de handreiking Beginnen met RGS gelanceerd.

Wat is RGS?

Bij Resultaatgericht Samenwerken werken alle partners samen aan de beste investeringen in vastgoed en de slimste onderhoudsaanpak. Bij RGS denkt de opdrachtnemer vooraf mee over de slimste onderhoudsaanpak op basis van jouw doelstellingen. Waarbij hij de economische levensduur van het vastgoed meeneemt. Met alle voordelen van dien. Dit in tegenstelling tot regulier aanbesteden.

Ook beginnen met RGS?

Kijk dan de webinar terug of download onderaan deze pagina de nieuwe handreiking.

Tijdens de webinar heeft Remy van der Vlies, senior adviseur Vastgoedbeheer bij Woonbedrijf, kort iets verteld over de theorie van RGS. In de handreiking Beginnen met RGS kun je die informatie rustig nalezen. Ook staan er praktijkvoorbeelden in en tips van opdrachtgevers en opdrachtnemers die al met RGS werken. De handreiking is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in RGS.

Ook directeur Vastgoed Bart Kivits van Mooiland en directeur Bryan Endevoets van Orly & Endevoets kwamen aan het woord. Voor Endevoets is de grootste meerwaarde van RGS dat medewerkers de ruimte krijgen om hun vakmanschap in te brengen. Kivits is ervan overtuigd dat je als woningcorporatie alleen samen met je opdrachtnemers doelen als een hoge productie en een hoge bewonerstevredenheid bereikt.   

Kijk ook eens bij

Stichting RGS

Onderhoud NL, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Aedes werken in de Stichting RGS samen aan de ontwikkeling en stimulering van Resultaatgericht Samenwerken.