RGS-scans voor opdrachtgevers en opdrachtnemers

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Samen met Bouwend Nederland en Onderhoud NL ontwikkelde Aedes 2 eenvoudige RGS-scans. Een voor opdrachtnemers en een voor opdrachtgevers. De korte scans van 10 vragen zijn bedoeld om een eerste inzicht te geven in hoeverre Resultaatgericht Samenwerken (RGS) interessant is voor een organisatie en of zij al klaar is om RGS toe te passen.

Eindresultaat

RGS is een vorm van regisserend opdrachtgeverschap, waarbij de opdrachtgever zich minder bezig houdt met het proces en meer met het eindresultaat. Omdat ketenintegratie flink wat aanpassingen vergt in jouw organisatie, beleid, cultuur en werkwijze is het handig om bij interesse voor RGS eerst deze korte scan uit te voeren. De scan bestaat uit een 10-tal stellingen, waarop 3 antwoorden mogelijk zijn:

  • geheel van toepassing
  • deels van toepassing
  • niet van toepassing
Kijk ook eens bij

Terugkoppeling

Op basis van de gegeven antwoorden krijg je een terugkoppeling toegestuurd. Hierin staat of RGS (op dit moment/in deze situatie) geheel, grotendeels of beperkt bij jouw organisatie past. Daarbij krijg je een verwijzing naar informatie waarvan je voor het maken van een vervolgstap gebruik kunt maken.
 

Kijk ook eens bij