Planmatig onderhoud en Resultaatgericht Samenwerken, 3 praktijkvoorbeelden

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Door toegenomen complexiteit zijn corporaties en opdrachtnemers meer van elkaar afhankelijk geworden. Die afhankelijkheid vraagt om modern opdrachtgeverschap. Ook wel Resultaatgericht Samenwerken genoemd.

Wat is Resultaatgericht Samenwerken?

Bij Resultaatgericht Samenwerken (RGS) werken alle partners samen aan de beste investeringen in vastgoed en de slimste onderhoudsaanpak. Centraal hierbij staan: efficiënte bedrijfsprocessen en continu verbeteren, grip op directe én indirecte kosten, het proces en klanttevredenheid.

In de brochure die je onderaan kunt downloaden lees je over de ervaringen van 3 corporaties over het werken met RGS:

  • Volgens René de Vos – coördinator vastgoedonderhoud bij GroenWest – betekent RGS dat ze het planmatig onderhoud samen met de partners plannen. Er is geen sprake meer van opdrachtgever en opdrachtnemer, maar van partnerschap op basis van resultaatafspraken. ‘Samen kiezen we het juiste scenario voor het planmatig onderhoud bij een complex.’ Een belangrijk aandachtspunt vindt De Vos ‘de zachte kant van RGS’. ‘Het vraagt een cultuuromslag in de organisatie en bij de partners om elkaar echt te leren vertrouwen en samen te verbeteren.’
  • RGS geeft rust en houvast in de bestuurskamer. Dat stelt John Pijnappels, manager vastgoed bij Talis. Die corporatie koos in 2015 voor de overstap naar de nieuwe manier van opdrachtgeverschap waarbij aannemers co-makers zijn geworden. Gaandeweg bouwt de corporatie verder uit. Naast planmatig onderhoud zijn de co-makers ook de vaste partij voor dagelijks onderhoud en mutatieonderhoud in ‘hun’ complexen. En ze worden uitgenodigd om met Talis mee te denken over de vastgoedstrategie op langere termijn.
  • Na een eerdere poging in 2009 is Accolade in 2016 echt gestart met RGS. ‘Toen was bij iedereen duidelijk dat het op de oude manier niet meer vol te houden was’, aldus Rob van der Veer, coördinator vastgoed bij Accolade. 'Het begon te piepen en te kraken. Accolade had de capaciteit niet voor het vele werk aan de jaarlijkse aanbestedingen voor planmatig onderhoud en voor de gewenste investeringen voor de energietransitie. En dus werkt de corporatie nu (deels) met RGS.
Kijk ook eens bij