Aedes-modelovereenkomsten vraagspecificatie en DB/DBM

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Naast de modelovereenkomsten DB/DBM heeft Aedes nu ook een modelovereenkomst vraagspecificatie beschikbaar. Deze kan gebruikt worden als basis voor het afsluiten van de geïntegreerde overeenkomsten Design & Build en Build & Maintain.

Het Aedes-model vraagspecificatie is een eenduidige format dat corporaties ondersteunt bij het formuleren van hun vraagstelling bij opdrachtverlening voor renovatie, verduurzaming of groot onderhoud. De vraagspecificatie kan gebruikt worden in combinatie met de modelovereenkomsten Design Build (DB) en Design Build Maintenance (DBM). Dit zijn geïntegreerde contracten, waarbij het ontwerp en de uitvoering bij één partij liggen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de uitvoering van het project. De opdrachtgever is alleen verantwoordelijk voor het formuleren van eisen (vraagspecificatie) en het gedurende de uitvoering toetsen of aan die eisen wordt voldaan. Aan het DBM-contract zijn ook afspraken toegevoegd over het onderhoud.

Het uitgeven van standaardbouwcontracten is één van de manieren waarop Aedes professioneel opdrachtgeverschap van haar leden wil ondersteunen.