Handreiking toezicht op opdrachtgeverschap

Expert
Gaby van der Peijl
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Elke corporatie is opdrachtgever. Of het nu gaat om nieuwbouw, onderhoud, inkoop van IT-diensten of om duurzame innovaties. Opdrachtgeverschap is een thema dat alle aandacht verdient, van het bestuur én van het toezicht. Toezichthouders kunnen gebruikmaken van de Handreiking toezicht op opdrachtgeverschap. Een geactualiseerde  van deze handreiking is nu beschikbaar.

Met de uitbesteding van diensten aan derden zijn vaak enorme bedragen gemoeid. Corporaties moeten de bijbehorende risico’s niet onderschatten. Het is daarom goed om langer stil te staan bij de volgende vragen:

  • Wat houdt professioneel opdrachtgeverschap eigenlijk in?
  • Hoe én in welke mate moet een corporatie de raad van commissarissen betrekken bij opdrachtgeverschap?

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en Aedes werken sinds 2016 samen om opdrachtgeverschap op de agenda te zetten. VTW en Aedes ontwikkelden de Handreiking toezicht op opdrachtgeverschap, als hulpmiddel voor toezichthouders om bestuurders beter te kunnen bevragen op opdrachtgeverschap. De eerste versie uit 2017 is nu herzien en geactualiseerd. Deze nieuwe versie gaat uitgebreid in op de thema’s digitalisering en IT en duurzaamheid.