Opdrachtgeverschap en inkoop

Inkoopsamenwerking

Expert
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Inkoopsamenwerking is gebaseerd op het basisprincipe dat je gezamenlijk meer voor elkaar krijgt bij leveranciers dan wanneer u hen alleen benadert. Door slim samen te werken, kunnen corporaties ook de leveranciersmarkten positief beïnvloeden door strategische keuzes op elkaar af te stemmen. 

Denk daarbij niet alleen aan het gezamenlijk inkopen. Het kan ook gaan om het bundelen en/of delen van informatie over inkooptrajecten, expertise en inkoophulpmiddelen. De belangrijkste doelen van inkoopsamenwerking zijn:

 • Uitwisselen van kennis;
 • Verhogen van de interne efficiëntie, doordat organisaties niet afzonderlijk maar samen inkopen;
 • Vergroten van de inkoopmacht met als gevolg betere inkoopcondities (zoals prijs en kwaliteit) van de individuele organisaties, doordat volumes worden gebundeld.
  In de corporatiesector bestaan 3 vormen van samenwerking:
  1. Landelijke samenwerking
   Aedes concentreert zich voornamelijk op inkoopsamenwerking op landelijk niveau en werkt aan meer bekendheid met de mogelijkheden van slim inkopen. Zo kunnen Aedes-leden profiteren van inkoopvoordelen, doordat Aedes op landelijk niveau scherpe afspraken met een leveranciers heeft gemaakt. De standaard inkooppakketindeling van Aedes zorgt ervoor dat woningcorporaties onderling gemakkelijker kunnen samenwerken, doordat men over dezelfde inkooppakketten spreekt. Dit ondersteunt de inkoopsamenwerking. 
  2. Regionale samenwerking
   Corporaties uit dezelfde regio die samenwerken op het gebied van inkoop. De regionale samenwerking kan geformaliseerd zijn, waarbij de aangesloten woningcorporaties door middel van een shared service centre of inkoopbureau samen inkopen. 
   Een andere vorm van regionale samenwerking zijn gezamenlijke inkoopprojecten waarbij corporaties elkaar ad hoc opzoeken. Van beide vormen (geformaliseerd en niet-geformaliseerd) bestaan succesvolle voorbeelden.
  3. Netwerk Inkoop
   Inkoopprofessionals van de verschillende woningcorporaties vormen het Aedes Netwerk Inkoop. De deelnemers van het inkoopnetwerk zijn verantwoordelijk voor inkoop en/of contractmanagement bij een corporatie. Het netwerk richt zich op professionalisering en het onderling bevorderen van deskundigheid door het uitwisselen van actuele informatie, kennis en ervaringen. De deelnemers werken samen op het gebied van:
 • Stimuleren van samen inkopen van bouw gerelateerde projecten;
 • Ontwikkelen: met en voor leden ontwikkelen van corporatie specifieke inkoophulpmiddelen; 
 • Ledenvoordeel: collectieve inkoop door het afsluiten van landelijke raamovereenkomsten;
 • Benchmarken: optimalisatie, en leren van elkaar, door inkoop specifiek benchmarken;
 • Verbinding: structuur in digitaal netwerk, samen creëren van bestuurlijk draagvlak en investeren in de professionalisering van inkoop- en contractmanagement in de sector. 

Aedes organiseert minimaal 3 maal per jaar een netwerkbijeenkomst en biedt allerlei inkoophulpmiddelen (kwantitatieve en kwalitatieve inkoopanalyses, trainingen en benchmarkonderzoek) gratis of tegen gereduceerd tarief aan. De ervaring leert dat het netwerk vaak de opstap is naar bijvoorbeeld een al dan niet geformaliseerde regionale samenwerking.