Aedes model aannemingsovereenkomst voor woningcorporaties

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Bij meer traditionele samenwerkingsvormen is de aannemer niet betrokken bij het ontwerp. Op basis van het bestek dat tijdens de ontwerpfase is opgesteld, doet hij een aanbieding. Als er na een aanbestedingsprocedure voor een aannemer is gekozen, wordt er een aannemingsovereenkomst opgesteld.

In de aannemingsovereenkomst zijn belangrijke juridische bepalingen opgenomen die gaan over de rechtsverhouding tussen aannemer en opdrachtgever. Denk aan de aannemingssom, bankgarantie, bouwtijd en vertraging.

Aedes liet deze aannemingsovereenkomst laten ontwikkelen in nauwe samenwerking met VBTM advocaten. De bestekken die in de aannemingsovereenkomst worden genoemd zijn op te vragen bij STABU, zij ontwikkelden de bestekken en zijn verantwoordelijk voor het beheer.