Model Algemene Inkoopvoorwaarden Aedes

Experts
Gaby van der Peijl
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop
Maarten Georgius
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Het levert woningcorporaties voordeel op als ze bij de aanschaf van bouwmaterialen en het inkopen van diensten en onderhoudswerk eigen standaard inkoopvoorwaarden gebruiken. Ter ondersteuning heeft Aedes het Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen, diensten en werken ontwikkeld.

Eigen standaardvoorwaarden werken tijd- en kostenbesparend en dragen bij aan risicobeheersing. Het voordeel is dat de voorwaarden al zijn beschreven en verdiepen in de uiteenlopende verkoop- en leveringsvoorwaarden van anderen niet meer nodig is. Steeds meer woningcorporaties hebben al hun eigen inkoopvoorwaarden. Met de Aedes Model Algemene Inkoopvoorwaarden als basis zijn er eenduidige en consistente voorwaarden in de hele corporatiebranche.

Waarvoor kunnen corporaties deze voorwaarden gebruiken?

Corporaties kunnen de model-inkoopvoorwaarden breed toepassen. Voor de inkoop van goederen (tafels, pennen en dergelijke), diensten (denk aan schoonmaakdiensten, groenonderhoud, rioolontstopping) of onderhoudswerk (keuken- en douchevervanging en klachten-, mutatie – en planmatig onderhoud). Vaak gaat het daarbij om een combinatie van uitvoering van werkzaamheden én inkoop van goederen. 

Ook voor eenduidige projecten, zoals schilderwerk, zijn de Aedes Model Algemene Inkoopvoorwaarden goed te gebruiken. Het onderdeel auteursrecht is in de voorwaarden opgenomen, waardoor het ook bruikbaar is voor het inkopen van teksten (communicatieafdeling) en ontwerpen. De onderdelen diensten en leveringen zijn gebaseerd op de meest recente versie van de algemene inkoopvoorwaarden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor het onderdeel aansprakelijkheid is er een redelijke middenweg gevonden die meer recht doet aan opdrachtgever en opdrachtnemer dan in de UAV en het Burgerlijk Wetboek beschreven staat. 

Voor grotere bouwprojecten zijn er verschillende Aedes-model overeenkomsten zoals een Aannemingsovereenkomst, Design Build (DB) of Design Build Maintenance (DBM) overeenkomst.