Model Algemene Inkoopvoorwaarden Aedes

Experts
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Eigen standaard inkoopvoorwaarden leveren woningcorporaties voordeel bij de aanschaf van bouwmaterialen en het inkopen van diensten. Ze werken tijd- en kostenbesparend en dragen bij aan risicobeheersing. Met de Model Algemene Inkoopvoorwaarden biedt Aedes de basis voor eenduidige en consistente voorwaarden in de hele corporatiebranche. De update van 20 maart 2023 herstelt een fout in artikel 14A lid6. Gebruik je de oude versie van de inkoopvoorwaarden, pas dan dit artikel aan.

Waarvoor kunnen corporaties deze voorwaarden gebruiken?

Corporaties kunnen de inkoopvoorwaarden breed toepassen. Voor de inkoop van goederen (tafels en pennen), diensten (denk aan schoonmaakdiensten en rioolontstopping) of onderhoudswerk (keuken- en douchevervanging en schilderwerk).

Het gaat hierbij vaak om een combinatie van uitvoering van werkzaamheden én inkoop van goederen. In de voorwaarden staat ook een onderdeel auteursrecht, daarmee kunnen corporaties de voorwaarden ook gebruiken voor de inkoop van teksten (communicatieafdeling) of ontwerpen.

Wat is het verschil tussen inkoopvoorwaarden en een overeenkomst?

Voor eenvoudige inkoop zijn algemene inkoopvoorwaarden vaak voldoende. Bij complexe inkoop echter niet. Maak daarvoor een overeenkomst. Dit is een contract (met afnameverplichting) of raamovereenkomst (zonder afnameverplichting).

Een overeenkomst is vaak maatwerk. In de Inkoopvoorwaarden staan (meer algemene) regels waaraan een leverancier zich moet houden.

Als corporaties zowel de inkoopvoorwaarden als een overeenkomst gebruiken kan er sprake zijn van 2 tegenstrijdige regelingen. Bepaal daarom in de overeenkomst de rangorde (overeenkomst gaat boven algemene voorwaarden).

Voor grotere bouwprojecten zijn er verschillende Aedes-model overeenkomsten zoals een Aannemingsovereenkomst, Design Build (DB) of Design Build Maintenance (DBM) overeenkomst. Voor ICT projecten verwijzen we naar het ACBIT.

Kijk ook eens bij