Aedes-model Bouwteamovereenkomst

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Een Bouwteamovereenkomst is vooral geschikt voor (ver)bouwprojecten die al in een vroeg stadium samenwerking vereisen van alle bij het (ver)bouwproces betrokken partijen: de corporatie als opdrachtgever, de ontwerpers (architect, constructeur en overige adviseurs) en de aannemers.

Het gaat dan meestal om projecten waar specifieke (technische) kennis en deskundigheid voor nodig is. Door vanaf het begin samen te werken komt het ontwerp efficiënter tot stand, omdat al vroeg uitvoeringstechnische kennis wordt ingebracht.