Inkooppakketindeling

Expert
Gaby van der Peijl
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Aedes hanteert een standaard inkooppakketindeling met verschillende groepen met eenduidige diensten en goederen. De lijst is samengesteld met verschillende inkopers die bij corporaties werken. De duidelijke indeling zorgt ervoor dat woningcorporaties onderling gemakkelijker kunnen samenwerken en als opdrachtgever dezelfde taal spreken.

Spendanalyse

Een spendanalyse geeft inzicht in wie wat en waar inkoopt. De informatie hiervoor komt uit de crediteurenadministratie. Met de spendanalyse krijgt u inzicht in de samenhang tussen de bestedingen van verschillende afdelingen, de noodzaak van het al dan niet aanbesteden van inkooppakketten en het aantal jaarlijks te verwerken facturen.

Om woningcorporaties te ondersteunen bij het maken van een spendanalyse liet Aedes een instrument ontwikkelen. Deze Aedes spendanalysetool is voor Aedes-leden gratis te downloaden. Het enige dat u nodig heeft, zijn data van uw financiële afdeling. Met de tool en uw eigen data kunt u op eenvoudige wijze een eigen spendanalyse maken.

Categoriemanagement

Het logisch samenvoegen van inkooppakketten, dat is waar categoriemanagement om draait. Het is een werkwijze om producten en diensten via samenwerking en specialisatie in te inkopen. Per categorie wordt een categoriemanager aangewezen met deskundigheid over maar één categorie. Categoriemanagement creëert een breed gedragen strategie, financiële besparing en bundeling van kennis. De nieuwe Leidraad Leveranciersmanagement gaat dieper in op categoriemanagement.

Inkoopstrategie

De inkoopportfolioanalyse is de meeste gebruikte methode om de inkoopstrategie van een dienst, levering of werk te bepalen. De verschillende inkooppakketten worden op basis van de invloed op het financiële bedrijfsresultaat en het toeleveringsrisico geplaatst in de Kraljic-matrix.

In de toolbox van de besloten community Opdrachtgeverschap & Inkoop vindt u een Kraljic model met een intelligente uitgavenverdeling en risicomodel (Bron: Purfaction). Ook is in de community een basismodel voor het opstellen van een inkoopstrategie op één A-4 te vinden. Toegang tot de besloten community is voorbehouden aan Aedes-leden.