Opdrachtgeverschap en inkoop

Inzet voor professioneel opdrachtgeverschap

Experts
Gaby van der Peijl
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop
Maarten Georgius
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Woningcorporaties investeren jaarlijks miljarden in de woningmarkt. Bovendien is er een groeiende maatschappelijke behoefte aan transparantie. Daarom streeft Aedes naar een professionele invulling van opdrachtgeverschap & inkoop. Woningcorporaties zouden bij grote en risicovolle trajecten, zoals rond bouw, renovatie, verduurzaming en ICT meer een regierol moeten nemen. Daarmee kunnen ze veel kosten besparen, de kwaliteit verbeteren en tot nog betere resultaten komen. Die ambitie zetten we kracht bij.

Wat doet Aedes?

Aedes:

  • helpt corporaties de benodigde competenties te ontwikkelen en stelden onder meer het inkoopgroeimodel op;
  • financiert mede de Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft;
  • heeft een belangrijke rol in de Renovatieversneller;
  • maakt een overeenkomstengenerator voor ICT (verwacht in november 2021);
  • werkt samen met diverse partners, waaronder Netwerk Conceptueel Bouwen.

Hulp bij ontwikkeling opdrachtgeverschap en inkoop

Professioneel opdrachtgeverschap vraagt veel van een corporatie. De keuzes en verantwoording liggen op strategisch bestuurlijk niveau. Dit wordt vertaald in beleid, verbeterde inkoopprocessen en professioneel aanbesteden.

Aedes hanteert de volgende definitie voor inkoop: ‘Inkoop is alles waar een factuur tegenover staat’. Bij een woningcorporatie gaat dat om 70% van alle bestedingen. Dat betekent dat corporaties aan al die opdrachtnemers duidelijk moet maken wat de corporatie nodig heeft en over welke kwaliteit, prijs en resultaat het gaat. Geringe procentuele inkoopbesparingen kunnen leiden tot een grote rendementsverbetering. Bij verandering en verbetering van de inkoop is een groot deel van de organisatie betrokken.

Vanwege het inkoopintensieve karakter van corporaties, helpt Aedes opdrachtgeverschap en inkoop verder te professionaliseren. Een belangrijk instrument is het inkoopgroeimodel.

Kijk ook eens bij

Inkoopgroeimodel

Corporaties hebben een inkoopintensief karakter. Daarom spelen opdrachtgeverschap en inkoop een belangrijke rol bij de groei van de organisatievolwassenheid. Als deze volwassenheid nog in de beginfase zit, waarbij het vooral nog gaat om administratieve vastlegging en afdelingen niet samenwerken, is het bijna ondoenlijk om nieuwe concepten zoals conceptueel bouwen, inkoopsamenwerking, waardecreatie en ketensamenwerking te omarmen.

Om die reden heeft Aedes een specifiek groeimodel voor corporaties ontwikkeld: het inkoopgroeimodel. Hiermee helpt Aedes corporaties met de ontwikkeling van opdrachtgeverschap, inkoop, contractmanagement, digitaliseren, leveranciersmanagement, persoonlijke ontwikkeling, categoriemanagement en aanbesteden. Na de zelfscan ontvangt de invuller een adviesrapport. Daarmee weet hij of zij op welke onderdeel er nog groeipotentie zit en welke Aedes-tools er beschikbaar zijn om sneller te verbeteren. Corporaties die al verder zijn, kunnen zich gaan focussen op ketensamenwerking en regisserend opdrachtgeverschap.

Kijk ook eens bij

Regierol vraagt nieuwe competenties

Uit recente onderzoeken en uit de praktijk blijkt dat leveranciers effectiever en efficiënter kunnen werken als de opdrachtgever zich niet met het proces, maar vooral met het eindresultaat bezighoudt. Het is ook logisch omdat inkoop, contractmanagement en leveranciersmanagement steeds complexer wordt. Bovendien is sturen op het eindresultaat uiteindelijk goedkoper. Deze regisserende opdrachtverlening vraagt van corporaties andere competenties dan voorheen. Zo moeten de vraagstelling en het contract zich richten op de prestatie, in plaats van op de inspanning.

Op diverse manieren ondersteunt Aedes woningcorporaties in het regisserend opdrachtgeverschap. Zo lanceert Aedes de Leergang opdrachtgeverschap en zijn er onder meer leidraden en modelcontracten beschikbaar.

Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw

Aedes financiert mede de Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft, zodat er (wetenschappelijke) inzichten kunnen worden opgebouwd rond dit thema. De leerstoel verzorgt onderzoek en onderwijs over de rol van de opdrachtgever in het bouwproces op drie thema’s:

  • publieke waarden in het opdrachtgeven
  • samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
  • professionele organisatiestructuren voor opdrachtgeverschap

De leerstoel maakt publicaties, die toegespitst zijn op lerende organisaties. Aedes deelt deze inzichten met corporatiemedewerkers in kennissessies en publicaties. Ook organiseert de leerstoel voor de leden van Aedes minimaal vier kennisbijeenkomsten per jaar, onder meer over De Bouwstroom, de Renovatieversneller en over de volwassenheid van het vakgebied en de corporatiesector.

Lees meer

  • Het programma De Bouwstroom wil de traditionele aanpak waarin iedere corporatie voor zich woningen bouwt, veranderen. Aedes en het Netwerk Conceptueel Bouwen hebben samen dit programma opgestart. Lees meer over De Bouwstroom.
  • Lees meer over de Renovatieversneller.