Publicaties

Thema's:

Wat betekent het voor woningcorporaties om circulair te bouwen? En hoe werkt een samenwerking met een...

Gemeenten zijn in de lead om een regionaal afgestemde woonzorgvisie op te stellen. In samenspraak met...

‘Wil je als woningcorporatie invloed hebben op gebiedsontwikkeling, dan moet je zorgen dat je op tijd aan tafel zit...

Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) kunnen corporaties hun sociaal werkgeverschap meten en zichtbaar...

De Commissie Governancecode Woningcorporaties toetst op verzoek van een belanghebbende of een bij...

Woningcorporatie Parteon gebruikt energiedisplays om energiearmoede bij huurders tegen te gaan. Na een...

Jaap van de Werfhorst en William Bouw zijn als projectontwikkelaars van Woningstichting Nijkerk betrokken bij de...

Door de krapte op de woningmarkt, pakken corporaties de doorstroming van huurders in sociale huurwoningen...

Er is een nieuwe CAO Woondiensten 2024/2025 voor de woningcorporatiebranche. Aedes en de vakbondsleden hebben het...

‘In de Aedes-benchmark blijven we op klanttevredenheid al jaren ‘hangen’ op niveau C. Onze ambitie is om in 2026...

Aedes stuurt geregeld brieven naar de Tweede Kamer om alles rondom wonen en bouwen prominenter op de kaart zetten...

Al meer dan 20 jaar werken BrabantWonen en BrabantZorg nauw samen in noordoost Brabant en Bommelerwaard. ‘Broer en...