Publicaties

Thema's:

Huurders van woningcorporaties zijn zowel dit jaar als volgend jaar een kleiner deel van hun inkomen kwijt aan huur...

Alleen voor Aedes-leden

Corporaties zijn druk bezig om hun woningen met een EFG-label te verbeteren. Daarbij lopen ze nog tegen een aantal...

Wil je vormgeven aan vastgoedsturing, dan kun je grote stappen zetten door met Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s...

De Limburgse corporatie Wonen Zuid is druk bezig om alle woningen met een EFG-label te verduurzamen. Om hierbij op...

Aedes stuurt geregeld brieven naar de Tweede Kamer om alles rondom wonen en bouwen prominenter op de kaart zetten...

Alleen voor Aedes-leden

Sociale huurwoningen met een EFG-label moeten uiterlijk in 2028...

Verspreid over 39 dorpen langs de waddenkust heeft Wonen Noordwest Friesland 4.000 woningen. De corporatie wil zich...

Procedures voor gebiedsontheffing op grond van de Wet natuurbescherming kunnen jaren in beslag nemen en zorgen voor...

Steeds meer woningcorporaties zijn of willen actief aan de slag met doorstroming. Niet als doel op zich, maar als...

De Commissie Governancecode Woningcorporaties toetst op verzoek van een belanghebbende of een bij Aedes aangesloten...

Woningen verduurzamen is voor corporaties een enorme opgave. Zijn de woningen onderdeel van een VvE, dan wordt het...

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) lanceerde de VTW Digimeter. Met deze online...