Publicaties

Thema's:

Bij Aedes aangesloten corporaties zijn zeer tevreden over het niveau en de organisatie van kennis- en...

De CAO Woondiensten van woningcorporaties is eigentijds en inclusief en houdt volop rekening met de...

Corporaties werken vaak samen in een web van maatschappelijke partners (van zorg tot gemeente) om bewoners een...

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties overleggen jaarlijks met elkaar over prestatieafspraken. Om op...

Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om lokale woningzoekenden voorrang te geven bij het toewijzen van woningen als...

Deze site is de plek om je woningcorporatie te profileren en geschikte kandidaten te bereiken. ...

Corporatiebestuurders blijven zich ontwikkelen en houden hun kennis en vaardigheden actueel via Permanente Educatie...

Resultaatgericht samenwerken (RGS) draagt bij aan ambities op het gebied van duurzaamheid. Woningcorporaties kiezen...

De kracht van de cliënt, dat is het uitgangspunt van Moveoo, organisatie voor maatschappelijke opvang. Zij...

Hoe kun je kwaliteit meetbaar maken en vastleggen? Met de blauwdruk Kwaliteit in Balans geeft Stichting RGS...

Aansluiting op een warmtenet is een van de mogelijkheden om woningen van het aardgas af te halen. Wat doe je als je...