Overzicht uitspraken Commissie Governancecode Woningcorporaties

De Commissie Governancecode Woningcorporaties toetst op verzoek van een belanghebbende of een bij Aedes aangesloten woningcorporatie het gedrag van Aedes-leden in het naleven van de Governancecode. De Commissie is ingesteld door de leden van Aedes en de leden van Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). De commissie werkt onafhankelijk en zonder last en ruggespraak. Haar taak is zich uit te spreken over een klacht of een toetsingsverzoek.

Uitspraken van de Commissie Governancecode Woningcorporaties:

2024