Fit- en propertoets voor nieuwe bestuurders en commissarissen

Volgens regels vastgelegd in de Woningwet 2015 toetst de Autoriteit woningcorporaties nieuwe bestuurders en commissarissen op geschiktheid en betrouwbaarheid bij hun benoeming. 

Aedes heeft een handreiking gemaakt met uitleg over de fit- en propertoets. Woningcorporaties kunnen ook gebruikmaken van de handreiking Arbeidsovereenkomst voor corporatiebestuurders van NVBW en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en van de VTW-handreiking Werving, selectie en (her)benoeming lid RvC.

Alle formaliteiten en de benodigde formulieren zijn te vinden via het Beoordelingskader geschiktheid en betrouwbaarheid van de Inspectie ILT.