Governance en integriteit

In de Governancecode hebben woningcorporaties normen vastgelegd voor goed bestuur en goed intern toezicht, integer en transparant handelen, externe verantwoording en financiële beheersing. Aedes en de bij de vereniging aangesloten corporaties spannen zich in voor een gemeenschappelijke cultuur waarin deze waarden centraal staan. Dat past bij hun maatschappelijke opdracht om er aan bij te dragen dat iedereen in Nederland in een huis kan wonen waarin hij of zij zich thuis voelt.

Expert
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Wat speelt er?

Nieuws

Nieuws · 15 mrt 2024

Het zelfregulerend vermogen van woningcorporaties is over het algemeen voldoende bij de herbeoordeling van...

De Commissie Governancecode Woningcorporaties toetst op verzoek van een belanghebbende of een bij...

Volgens regels vastgelegd in de Woningwet 2015 toetst de Autoriteit woningcorporaties nieuwe bestuurders en...

De Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) en Aedes hebben een handreiking opgesteld ter verduidelijking...