Hoe dien ik als huurder een klacht in over mijn woningcorporatie?

Ben je huurder en heb je een klacht over de woningcorporatie waar je een woning huurt? Dan vind je hier antwoord op de vier meest gestelde vragen over het indienen van klacht.

1. Ik heb een klacht over mijn woningcorporatie. Waar kan ik terecht?

Klachten over een woningcorporatie kun je indienen bij de onafhankelijke klachten-en geschillencommissie van de corporatie, waarover je een klacht hebt. Informatie daarover vind je op de website van de woningcorporatie.

Neemt de geschillen-en klachtencommissie van de betrokken corporatie je klacht niet in behandeling? Of moet je meer dan 3 maanden wachten op een uitspraak? Dan kun je daarover een klacht indienen bij de Commissie Governancecode.

De klacht moet je schriftelijk sturen naar de Commissie Governancecode door een klachtenformulier in te vullen en te ondertekenen.

Je klacht kun je in dat geval indienen op onderstaande adres:

Commissie Governancecode
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
T: 088 233 37 15

E-mail: [email protected]

2. Hoe gaat de Commissie Governancecode aan de slag met mijn klacht?

Na ontvangst van je klachtenformulier laat de Commissie Governancecode je zo snel mogelijk weten of zij je klacht in behandeling neemt of terug verwijst naar de geschillen-en klachtencommissie. Wordt je klacht door de Commissie Governancecode zelf in behandeling genomen, dan stelt de Commissie Governancecode jou en de betrokken corporatie nog een keer in de gelegenheid schriftelijk de standpunten kenbaar te maken.

De Commissie Governancecode kan op basis van de schriftelijke stukken uitspraak doen, maar kan ook besluiten eerst nog de klacht mondeling toe te laten lichten door jou en de corporatie.

3. Wat is de taak van de Commissie Governancecode en welke uitspraak kan zij doen?

De Commissie Governancecode beoordeelt niet de inhoud van de klacht zelf maar spreekt zich uit over de vraag of een corporatie de juiste procedures heeft gevolgd en zich heeft gehouden aan de gedragscode voor woningcorporaties: de Governancecode.

De Commissie Governancecode doet schriftelijk uitspraak. Jouw klacht kan gegrond of ongegrond worden verklaard. Ook kan de Commissie Governancecode adviseren tot bemiddeling door een deskundige. De schriftelijke uitspraak wordt zowel naar jou als naar de corporatie gestuurd. Uitspraken van de Commissie Governancecode naar aanleiding van een klacht zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van Aedes.

4. Wat is de Commissie Governancecode en wie zijn de commissieleden?

De Commissie Governancecode is een onafhankelijke commissie, die toeziet of corporaties voldoen aan de normen die woningcorporaties zelf hebben afgesproken in de Governancecode. De Commissie Governancecode is benoemd door de ledenraad van Aedes. De commissie werkt onafhankelijk, zonder last en ruggespraak.

De leden van de Commissie Governancecode zijn:

  • de heer mr. dr. E. (Eric) Helder (voorzitter)
  • de heer mr. drs. J.Ph. (Jan) Broekhuizen
  • mevrouw drs. I.R. (Roeleke) Vunderink
  • mevrouw mr. D. (Danielle) Rethmeier-Marres (plaatsvervangend lid)