Klokkenluidersregeling moet 17 december aangepast zijn

Expert
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Woningcorporaties met 50 medewerkers of meer moeten ervoor zorgen dat hun klokkenluidersregeling uiterlijk 17 december 2023 is aangepast aan de gedeeltelijk in werking getreden nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Eerder was dat alleen verplicht voor woningcorporaties met 250 of meer medewerkers. We hebben een tijdelijke modelregeling Melding mistanden beschikbaar, die voldoet aan wat vereist is voor woningcorporaties op 17 december.

 

Regeling misstand anoniem melden komt later

De bij de wet behorende Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zal pas medio 2024 in werking treden, staat in een brief van de minister van BZK van 6 juli 2023. Die AMvB omvat onder andere de regeling hoe een vermoeden van een misstand anoniem gemeld kan worden bij een onafhankelijke functionaris. Ook zegt de minister in die brief dat werkgevers 'in de tussentijd' niet wettelijk verplicht zijn om anonieme meldingen in behandeling te nemen.

Dat betekent dat woningcorporaties waarschijnlijk pas in de loop van 2024 wettelijk verplicht zullen worden om in hun klokkenluidersregeling een regeling over anoniem melden op te nemen.

De Governancecode woningcorporaties 2020 schrijft voor dat woningcorporaties een klokkenluidersregeling hebben.

Tijdelijke model-klokkenluidersregeling

Bij Koninklijk Besluit is 18 februari 2023 de Wet bescherming klokkenluiders gedeeltelijk in werking getreden. Als de regeling voor anoniem melden in werking treedt, zullen we deze tijdelijke modelregeling Melding misstanden op Aedes.nl aanpassen. Waarschijnlijk zal dat dus pas in de loop van 2024 zijn.

Heb je vragen over dit onderwerp?