VTW-handreiking werving en selectie van commissarissen

Expert
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Over werving, selectie en (her)benoeming van leden van raden van commissarissen is een handreiking beschikbaar van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Woningcorporaties kunnen hiermee de kwaliteit van hun interne toezicht verder verbeteren en het werving- en selectieproces goed laten aansluiten bij de eisen van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) rondom een (her)benoeming van commissarissen.

Deze handreiking is bedoeld om een raad van commissarissen (RvC) te ondersteunen bij de werving en selectie van een nieuw lid. Sinds 1 juli 2015 is de fit- en propertoets een verplicht onderdeel van dit proces.

Handreiking

De handreiking Werving, selectie en (her)benoeming lid Raad van Commissarissen bevat vooral suggesties voor de manier waarop het wervings- en selectieproces binnen een RvC kan worden vormgegeven. Het is een hulpmiddel en geen dwingend voorschrift. Een RvC kan zelf bepalen welke onderdelen relevant zijn om toe te passen .De handreiking en bijbehorende stukken dragen bij aan een gestructureerde manier van werving en selectie, met een transparante meetlat (toetsingscriteria) en een transparant proces. Zo is voor de Autoriteit woningcorporaties helder hoe de uiteindelijke keuze voor de kandidaat tot stand is gekomen.