Modelstatuten en -reglementen voor woningcorporaties

Expert
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

De modelstatuten voor corporaties zijn aangepast. Dat was nodig vanwege wijzigingen in de Woningwet, die per 1 januari 2022 zijn ingegaan. En vanwege de invoering per 1 juli 2021 van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De verschillende modelreglementen zijn hierop ook aangepast.

Niet verplicht om statuten onmiddellijk aan te passen

De statuten zijn aangepast in samenwerking tussen Aedes, Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en bestuurssecretarissen van een aantal corporaties.

De nieuwe modelstatuten zijn afgestemd met de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Aw geeft aan dat het niet verplicht is om de statuten per 1 januari 2022 aan te passen. Wijzigingen die voortkomen uit de WBTR moeten wel bij een eerstvolgende wijziging meegenomen worden.

Aedes en VTW adviseren hun leden om bij een volgende statutenwijziging, naast de wijzigingen die voorkomen uit de WBTR, dan ook meteen de wijzigingen van de Woningwet mee te nemen.

Nieuw: ultrakorte modelstatuten

Je kunt de modelstatuten voor zowel een stichting als voor een vereniging onder dit artikel downloaden. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn geel gemarkeerd.

Nieuw zijn de ultrakorte modelstatuten. Meer informatie hierover vind je in de bijbehorende leeswijzer.

Aedes heeft ook verschillende modelreglementen aangepast, zoals het bestuursreglement, het reglement auditcommissie en het verbindingenstatuut. Deze aangepaste reglementen vind je ook als download onderaan dit artikel.